Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Pastoraat

Pastorale zorg

Pastorale zorg

Soms gebeuren er dingen die je leven op z’n kop zetten. Moeilijke gebeurtenissen zoals ziekte of een overlijden maar ook mooie gebeurtenissen zoals een geboorte of een huwelijk kunnen ervoor zorgen dat we onszelf vragen gaan stellen. Vragen over ons leven, over wie we zijn, vragen over God en waarom de wereld is zoals hij is. 

In het pastoraat willen we er zijn voor elkaar. In de mooie en de moeilijke momenten. Het pastoraat is een plek waar juist al deze vragen besproken kunnen worden. We doen dat naar het voorbeeld van onze Heer Jezus. In de Bijbel lezen we hoe Hij mensen ontmoette en met hen sprak. Een prachtig voorbeeld van zo’n ontmoeting is het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24). We lezen hoe Jezus spreekt met twee mensen die in de rouw zijn. Ze zijn teleurgesteld en hebben veel vragen. Jezus luistert naar hen en doet met hen Gods woord open en legt het hen uit. Door hun ontmoeting met Jezus krijgen deze twee mensen nieuwe hoop en een nieuw vertrouwen. Ze gaan weer geloven in Gods liefde en Gods toekomst.

In het pastoraat willen wij bij mensen zijn - in alle levensfasen-, zoals Jezus bij mensen was. Daarom hebben we gekozen voor het doelgroepenpastoraat.  In onze onderlinge gesprekken en bij activiteiten zoeken we samen naar Gods aanwezigheid, we bidden samen en we luisteren naar elkaar. Zo delen we ons leven. We hopen dat hierin iets zichtbaar wordt van Gods liefde die wij in Jezus hebben mogen ontvangen en die we door willen geven aan de mensen om ons heen.

Wij geloven dat God ons in de gemeente aan elkaar heeft gegeven om elkaar tot steun te zijn. We willen als hechte gemeenschap samen leven om zo samen te groeien in het geloof. We zien elkaar als broeders en zusters, samen onderweg naar de toekomst van onze Heer.

In het pastoraat hebben we niet alle antwoorden op onze vragen maar zoeken we samen naar het licht van God.

In onze gemeente vindt pastoraat plaats door zowel de predikanten, ouderlingen, pastoraal medewerkers en gemeenteleden onderling. We doen dat in moeilijke situaties, maar proberen ook ieder gemeentelid eens in de zoveel tijd te bezoeken om zo blijk te geven van onze verbondenheid.

Wanneer u graag een gesprek zou willen hebben met iemand binnen onze gemeente, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.  

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer