Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Kom ook eens naar de Vredeskerk

Als gemeente streven we er naar ook mensen van buiten de eigen kring te bereiken en te raken. Stap daarom gerust eens bij ons binnen en ervaar hoe het in onze gemeente is.

Hier kunt u ons vinden
Mededeling Het Kerkelijk Bureau is gesloten op vrijdagmorgen 20 en 27 september.
03 september

Nieuws

Startzondag 2019 - thema: een goed verhaal.

Op 15 september wordt de jaarlijkse startzondag wederom gehouden. Zoals de meesten zullen weten, is deze dag de start van een nieuw seizoen met kerkelijke activiteiten. Het thema voor het nieuwe seizoen is: Een goed verhaal. Ook voor dit jaar heeft de Commissie Startzondag getracht een divers, leuk, leerzaam en actief programma op te zetten, met workshops en activiteiten, voor zowel jong als oud.

Lees verder

Jezus zag Nathanaël aankomen en zei: 'Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.' "Waar kent u mij van?" vroeg Nathanaël. Jezus antwoordde: 'Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.' "Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël", zei Nathanaël. Johannes 1: 47-49 Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling

Pastoraat

Het voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien is de kern van alle pastoraat. Het doel van de pastorale zorg is het geestelijk leven binnen onze gemeente versterken en te werken aan een goede en hechte gemeenschap.

Lees verder

Geloofsverdieping

Voor zowel jongeren als ouderen heeft de gemeente verschillende activiteiten die meehelpen aan de geloofsverdieping. Bij deze activiteiten kun je denken aan themadiensten, Bijbelgroepen, (belijdenis) catechisatie en meer.

Lees verder

Kruispunten

Door middel van rituelen, symbolen, gebaren van troost, dankbaarheid, liederen, gebeden en teksten helpt de kerk je door de kruispunten (de doop, belijdenis, huwelijk, ziekte en begrafenis) van het leven heen. Voor veel mensen...

Lees verder

Kerkenraad

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad, bestaande uit de predikanten en de ambtsdragers. Deze ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) worden door de predikant bevestigd in hun ambt.

Lees verder

Diaconie

De diaconie maakt de liefde van Jezus Christus zichtbaar aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. Zo zorgt de diaconie voor financiële ondersteuning van individuele mensen...

Lees verder

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is belast met het financiële beheer, het personeelsbeheer en de zorg voor het vastgoed. De CvK is verantwoording schuldig aan de kerkenraad. Ook stuurt het CvK diverse commissies aan.

Lees verder

©2019 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer