Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Mededeling Kerkelijk Bureau. Vanaf 24 september is het Kerkelijk Bureau ook weer geopend op de vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur.
16 november

Nieuws

Scriba en bisschop sturen open brief aan regering naar aanleiding van de klimaattop.

“Nu de COP26 afgerond is, willen we als vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland de Nederlandse overheid aanmoedigen zich ambitieus te verhouden tot de gemaakte afspraken, en te doen wat in haar macht ligt om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken.” Zo begint de brief die scriba René de Reuver, bisschop Gerard de Korte en ds. Karin van den Broeke, teamleider Kerk in Actie aan de regering sturen.

Lees verder

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Matteüs 28, 20b Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling

Pastoraat

Meer informatie

Geloofsverdieping

Meer informatie

Kruispunten

Meer informatie

Kerkenraad

Meer informatie

Diaconie

Meer informatie

Kerkrentmeesters

Meer informatie

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer