Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Proclaimer

Proclaimer voor

Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee (RSIN/Fiscaal nummer: 002529622)
Verleent u hierbij toegang tot www.vredeskerkkatwijk.nl ("de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.

Wijzigingen website
Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zorgvuldigheid
Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via kerkelijkbureau@vredeskerkkatwijk.nl.

Voor alle duidelijkheid: Geen garantie
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Bij hyperlinks
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee geen aansprakelijkheid aanvaarden. Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt A.

Auteursrechten

De rechten zijn van Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. Een werk van Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde:

Toestemming
Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

Overig

Wijzigingen
Deze proclaimer kan wijzigen, Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website.

Vragen
Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: kerkelijkbureau@vredeskerkkatwijk.nl .

Versie
De huidige versie is 1.0 d.d. 16/05/18.

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer