Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Actueel

03 april

Nieuwsbrief nr. 3 in tijden van Corona

Komende week bevinden we ons in de Goede Week, op weg naar Pasen. Elke dag om 20.00 uur is er een avondgebed / dienst.

Lees verder
31 maart

Detachering ds. C.K. Koekkoek

Beste broeders en zusters van de Vredeskerk en Open Hof kerk. In de afgelopen weken hebben de kerkenraad van de Vredeskerk en het kerkbestuur van de Open Hof met elkaar gesproken over de mogelijke inzet van ds. Karel Koekkoek in de gemeente van Katwijk aan Zee. Directe aanleiding daarvoor is het aanstaande vertrek van ds. Cornelie Vreugdenhil-Mijnarends.

Lees verder
31 maart

Ondernemers en Corona

Iedereen heeft er mee te maken, Corona! Wat een invloed op het openbare leven en wat een invloed op de persoonlijke levens van iedereen. De zorg maakt overuren, zowel in de ziekenhuizen als in het thuiswerk. Alle zeilen worden bijgezet en ik kan me niet indenken welke gedachten ze hebben tijdens hun werkzaamheden, wat ze zien en meemaken. Diep respect en zeker ook trots voor deze mensen.

Lees verder
27 maart

(Christelijke) zorgmedewerkers gevraagd - bent u onze held?

Lelie zorggroep (o.a. divisies Curadomi en Agathos) is gestart met het inventariseren van mensen die inzetbaar zijn voor de thuiszorg of de verpleeghuiszorg, op het moment dat het écht nodig is. Het gaat in eerste instantie om patiëntgebonden taken, maar ook voor andere taken zullen op korte termijn extra handen nodig zijn. Er is dus niet per se een zorgachtergrond nodig. Wilt u/wil jij ons helpen? Meld je dan aan! Wij kijken op welke plek u/jij, op basis van woonplaats en beschikbaarheid, het beste past.

Lees verder
27 maart
Nieuwsbrief nr. 2 in tijden van Corona
21 maart
Nationale ZOA-collecte afgelast.
20 maart
Nieuwsbrief nr. 1 in tijden van Corona
20 maart
Nieuwsbrief Israël producten en activiteiten.
17 maart
Woensdag 18 maart: Dag van Nationaal Gebed
17 maart
Boekbespreking 'De meeste mensen deugen'
17 maart
Omzien naar elkaar ....
17 maart
Aangepaste (Digi) kerkdiensten

Mededeling

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn per heden enigszins gewijzigd. In verband met de coronamaatregelen willen wij fysiek contact zoveel als mogelijk beperken. Derhalve is besloten om de momenten dat het Kerkelijk Bureau geopend is te beperken tot max. 1 uur. Dit betekent de volgende openingstijden: dinsdagochtend: 09.00 - 10.00 uur; dinsdagavond: 19.00 - 20.00 uur; vrijdagochtend: 10.00 - 11.00 uur. Buiten de openingstijden kunt u het Kerkelijk Bureau bereiken via kerkelijkbureau@vredeskerkkatwijk.nl.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

Dat is het jaarthema van de Protestantse kerk dit seizoen. De kerk heeft een goed verhaal. De Bijbel staat vol getuigenissen van mensen die God hebben ontmoet in hun leven. De Heer vertelt prachtige verhalen, gelijkenissen, over de relatie van God met zijn schepping. Dit mogen wij doorvertellen aan onze kinderen, aan mensen om ons heen. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het is de boodschap die redding brengt.

Lees meer

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41: 10 Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer