Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Actueel

27 juli

Beroepingscommissie

De laatste tijd is de kerkenraad actief geweest om een beroepingscommissie samen te stellen die op zoek gaat naar een geschikte kandidaat om te voorzien in de vacature die ds. Cornelie heeft achtergelaten. Er hebben zich meer mensen beschikbaar gesteld voor deze commissie dan dat er daadwerkelijk nodig zijn. We willen iedereen bedanken voor hun bereidwilligheid om zitting te nemen is de commissie.

Lees verder
27 juli

Kerkwlijke activiteiten in coronatijd

In de diensten vanuit de Vredeskerk zijn, naast medewerkers, 100 gemeenteleden welkom. We mogen ook weer gaan zingen. Verder is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen. Natuurlijk blijven de geldende basisregels van kracht - zowel binnen in de kerk, als buiten op het kerkplein, waaronder het 1,5 meter afstand houden. Laten we deze regels a.u.b. goed naleven.

Lees verder
08 juli

Pastoraal meldpunt

Voor dringende zaken of pastorale verzoeken kunt u bellen met ons meldpunt: 06-12612537. Pieta Brouwer of Wil van Norden weten welke predikanten beschikbaar zijn.

Lees verder
08 juli

Contactkring en Seniorenpastoraat

Beste gemeenteleden, binnen onze kerk hebben wij een grote groep gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar of hoger hebben mogen bereiken. We vinden het als gemeente belangrijk dat we goed contact onderhouden met deze doelgroep en daarom is er binnen onze gemeente een Contactkring en het Seniorenpastoraat.

Lees verder
08 juli
Zomerkamp boodschappenactie 2021
29 juni
Bätzorgelconcerten 2021
21 juni
Versoepelingen m.b.t. Corona
08 juni
Het beroepingswerk gaat van start ...
24 mei
Jaarstukken 2020
26 januari
Jaarboekje 2020-2021
10 december
Begroting 2021
05 november
Zomerkamp Katwijk 2021 - 't Campveld in Doornspijk

Mededeling

In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41: 10 Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer