Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Actueel

22 september

Kennismaking met ds. Barbara Broeren

Dinsdag 13 september is door de beroepingscommissie een nieuwe predikant gepresenteerd. De aanwezige gemeenteleden hebben met grote meerderheid ingestemd met het voorstel om een beroep op ds. Barbara Broeren uit te brengen.

Lees verder
22 september

Zingend Geloven met uw lievelingslied

Op zondagmiddag 25 september a.s. wordt er weer een bijzondere Zingend-Geloven – dienst gehouden. U kunt daar zelf aan meedoen.

Lees verder
31 augustus

Groeigroepen

Het komende seizoen draaien er weer verschillende groeigroepen.

Lees verder
31 augustus

Open belijdenisgroep

We starten in oktober een belijdenisgroep onder leiding van ds. Jaap van der Windt. Het is fijn als je gelijk instapt.

Lees verder
22 september
Oostenrijk-reis 2022
22 september
22.000 euro bij elkaar gefietst met FietsSponsorTocht Hands & Feet
08 september
Feestelijk jubileum Rob van Efferink
31 augustus
Diaconie. 11 september: Zieken- en ouderen zondag.
31 augustus
Koortje Taizédienst
18 augustus
Nieuwe preses kerkenraad.
18 augustus
Gebed voor de Kerkenraad.
18 augustus
Rob van Efferink, 50 jaar organist.

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is op dinsdagochtend open van 9 tot 11 uur en dinsdagavond van 19 tot 20 uur. Op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden Matteüs 18:20 Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer