Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

"Een goed gesprek..."

In de kerk zoeken we ook naar goede gesprekken. In het komend jaar willen we de opzet van ons pastoraat gaan veranderen. Zo hopen we meer ruimte te maken voor echte ontmoetingen met elkaar en geloofsgesprekken. We gaan daarin met elkaar als ambtsdragers en gemeente zoeken naar nieuwe vormen.

Maar we willen niet alleen met elkaar in gesprek raken en over elkaar spreken. We hopen dat in onze gesprekken ook God ter sprake zal komen en dat we niet alleen over God zullen spreken maar dat we ook met God zullen spreken. We zoeken met elkaar naar Gods weg voor onze gemeente. In de komende periode waarin we op zoek gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente en in de andere dingen die op onze weg komen.

Laten we daarom ook de tijd nemen om met God in gesprek te gaan. Dat doen we in ons gebed.

Laten we ook daarin tijd en aandacht maken om God te ontmoeten. Delen wat ons bezig houdt en bezielt. Laten we ook oefenen met luisteren. Dat is misschien wel moeilijker dan spreken. Echt luisteren naar de Ander. Echt ontdekken wat de ander of God ons wil zeggen. Dan kan dit jaar een mooi avontuur worden!

Hartelijke groet,

Ds. W. van der Schee

Ds. E.C. Vreugdenhil


“Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in ​het kwaad​ worden.”  Jak. 1:19

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is nog gesloten op vrijdagochtend tot en met 30 augustus.

Jaarthema: "Een goed gesprek..."

We voeren vaak gesprekken, in de kerk en daarbuiten. Maar wanneer is iets een goed gesprek? Bij goede gesprekken gaat het in elk geval om ontmoetingen met tijd en aandacht. Het gaat over wat ons bezig houdt en bezielt. Een goed gesprek heeft ook altijd iets onvoorspelbaars. Je bent in gesprek met iemand anders en je weet nooit precies wat de ander denkt of voelt. Als je echt naar elkaar luistert, zou je gesprekspartner je nog wel eens kunnen verrassen of op nieuwe inzichten kunnen brengen.

Lees meer

©2019 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer