Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

"Een goed verhaal..."

Een mooi initiatief is het om in plaats van een startzondag een ‘startweek’ te houden. Enigszins ingegeven door de beperkingen die corona geeft aan een startzondag. Maar dat nadeel heeft een voordeel: we zijn gewend dat de dienst op zondagmorgen het hoogtepunt is van de kerkelijke week. Natuurlijk hopen we dat dit weer meer terugkomt, maar nu worden we gedwongen naar meer kleinere bijeenkomsten, verspreid over de week, toe te gaan. En eigenlijk is dat voor het gemeenteleven heel goed. Het goede leven beperkt zich niet tot de zondag, dat doortrekt de hele week. Dat zien we in de startweek mooi terug.

Als het goed is, wordt dat een trend in het komende seizoen: we ontmoeten elkaar vaker, we zoeken elkaar door de week op, we zoeken naar nieuwe vormen van eredienst, we moeten er harder aan trekken om met elkaar verbonden te blijven.

En misschien bereiken we wel meer mensen dan we alleen op de zondagmorgen bereiken.

‘Het goede leven…?’ Ergens betekent dat voor ons nog wel ‘terug naar hoe het was’. Maar misschien zitten we wel in een overgangsfase waarin we nieuwe vormen ontdekken die een zegen blijken te zijn voor onze gemeente. Laten we daarmee beginnen in de startweek.

Met dank aan de commissie die het allemaal heeft voorbereid.

Ds. Jaap van der Windt

Mededeling

In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer