Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

Wat zijn de belangrijkste waarden in ons leven en waar staan we straks als gemeente, maar ook als mens wanneer we de crisis echt achter ons hebben kunnen laten? Veel onzekerheid voor de toekomst, maar daar staat tegenover dat we mogen hopen en vertrouwen op één grote zekerheid, de zekerheid dat onze God er altijd voor ons zal zijn, altijd zal waken over Zijn  wereld, Zijn  schepping, want van Hem is de toekomst. Die hoop en dat vertrouwen mogen we hebben, maar dat betekent niet dat we maar achterover kunnen leunen en rustig kunnen afwachten hoe alles er later uit zal zien. Het is onze plicht om ons volledig in te zetten om de veranderende samenleving, een samenleving die verhard is en waarin het lijkt dat de tegenstellingen op veel terreinen alleen maar toenemen, een samenleving waarin acceptatie van andersdenkenden,  andersvoelenden en mensen met een migratieachtergrond ver te zoeken is, om deze samenleving een leefbare samenleving te maken waarin iedereen zich veilig, gewaardeerd en geaccepteerd mag voelen. Er is veel ongelijkheid in de wereld, dat is er altijd geweest en zal altijd zo blijven, maar toch kunnen wij er zelf, hoe gering misschien ook, iets aan doen, met onze persoonlijke verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid in ons dagelijkse doen en laten, door op een humane manier met elkaar om te gaan. Laten we met elkaar positief en ons met volle overgave richten op een toekomstige tolerante samenleving  waarin we mensen niet uitsluiten maar waarin we open staan voor elkaar en elkaars opvattingen. Dan wordt het een mooie toekomst. Het is een complexe samenleving die nu, maar ook voor de toekomst, veel van ons vraagt en daarom is het fijn dat wij ons mogen overgeven aan een lied dat een en al vertrouwen uitspreekt:

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed.

Een prachtig lied vol vertrouwen: Van U is de toekomst.

Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

Mededeling

Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten. Het Kerkelijk Bureau is op de dinsdagochtend open van 9 tot 11 uur en dinsdagavond van 19 tot 20 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer