Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Actueel

18 augustus

Ds. René de Reuver: 'Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid'

Deze week verscheen het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het rapport maakt duidelijk dat verdere opwarming van de aarde tot nog grotere veranderingen in het klimaat leidt. Snelle en ingrijpende maatregelen zijn nodig om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te beperken.

Lees verder

Mededeling

Kerkelijk Bureau. Vanaf 24 september is het Kerkelijk Bureau ook weer geopend op de vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Matteüs 28, 20b Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer