Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

De gemeente

Kerkenraad en moderamen

Kerkenraad en moderamen

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad, bestaande uit de predikanten en de ambtsdragers. Deze ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) worden door de predikant bevestigd in hun ambt.

Het moderamen (de scriba ofwel secretaris van de kerkenraad, de voorzitter en de penningmeester, aangevuld met vertegenwoordigers van de predikanten, het College van Kerkrentmeesters, de diaconie en het pastoraal beraad) vormt het dagelijks bestuur van de kerk.

De kerkenraad wordt in zijn taken bijgestaan door de koster/beheerder en de coördinator van het kerkelijk bureau. Het moderamen wordt ondersteund door een notulist/PR.

Wilt u de kerkenraad een bericht sturen, dan kunt u het best mailen met de scriba: scriba@vredeskerkkatwijk.nl .

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer