Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

De gemeente

College van  Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is het orgaan, dat belast is met het financiële beheer, de zorg voor het vastgoed en het personeelsbeheer. Het CvK is verantwoording schuldig aan de kerkenraad. Het CvK is verantwoordelijk voor de financiële administratie.

Wij willen ons samen met de kerkenraad verzekeren van een verantwoord operationeel (korte termijn) en strategisch (lange termijn) financieel beleid. Het CvK hanteert daarbij een solide boekhoudkundige benadering, zet zich sterk in voor geldwerving en bewaakt de uitgaven kritisch. Het kerkelijk bureau, waar de ledenadministratie wordt bijgehouden en de koster vallen onder het CvK.

Het CvK is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van ons kerkgebouw met het monumentale Bätzorgel, het zalencomplex en de pastorieën.

Jaarlijks stelt het College een begroting op voor het nieuwe jaar en doet verslaglegging over de jaarrekening van het afgelopen jaar. Wij zijn u dankbaar dat, met hulp van velen, de toezegging voor de vaste vrijwillige bijdrage dit jaar is gestegen met 15% en we naar verwachting het jaar kunnen afsluiten zonder groot verlies.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Peter Souverijn, voorzitter.

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer