Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

De gemeente

Nalaten aan de Vredeskerk

Een bijzonder geschenk aan generaties na ons.

Als Vredeskerk beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer aan onze kinderen doorgeven. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in een testament. Een gift via uw testament is een bijzonder geschenk waarmee u volgende generaties de kans geeft voort te zetten wat wij mochten ontvangen.

Het opmaken van een testament past bij goed rentmeesterschap. Wat we bezitten, hebben we van God gekregen. Met een testament legt u zorgvuldig vast wat er na uw overlijden met uw aardse bezittingen moet gebeuren. Een gift in uw testament kan ook een uiting zijn van dankbaarheid aan God voor alle zegeningen die u van hem heeft ontvangen; en aan de kerkelijke gemeenschap waar u deel van uitmaakt.

Wilt u meer weten over het opnemen van de Vredeskerk in uw testament? Neem dan contact op met: Arjan Vrolijk via secretariaatcvk@vredeskerkkatwijk.nl.

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer