Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Jeugd

Jeugdwerk

Jeugdwerk

Het jaarthema 2021/2022  ‘Van U is de toekomst’ past natuurlijk heel goed bij het jeugdwerk. De jongeren zijn immers de nabije toekomst in ons midden.

Het jeugdwerk krijgt veel aandacht in onze gemeente. We hebben vier jeugdouderlingen, die allemaal een deel van het jeugdwerk begeleiden. Er zijn heel veel vrijwilligers actief van de oppasdienst tot aan de groep 16+ op de zondagmorgen.

Er is jeugdwerk door de week: kinderclub, Rock Solid, Rock Steady, belijdenisgroep; en er is jeugdwerk op zondag: oppas, Kindernevendienst, Tienerdienst en jongerengespreksgroep.

En in de diensten op de zondagen willen we ook nadrukkelijk aandacht voor deze leeftijdsgroep. De kinderen van de nevendienst beginnen met de groten in de kerk, en de jongeren uit de tienerdienst haken regelmatig aan bij de verkondiging in de dienst. Verder zijn er kinderdiensten, jeugddiensten en middagen met Kliederkerk.

In de zomer kunnen de kinderen mee op kamp.

Het is onze opdracht de kinderen het evangelie te verkondigen en ons gebed dat zij het aannemen. We hopen dat al deze activiteiten hieraan bijdragen.

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer