Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Diaconie

Diaconie

Diaconie

De diaconie kennen we als de ambtsdragers die de gaven verzamelen en verdelen aan hen die dat nodig hebben. Een tweede taak is de bediening van het Heilig Avondmaal. Met deze twee bedieningen is het beeld wel aardig compleet voor velen. Alleen zijn er veel meer verantwoordelijkheden die de diaconie heeft. Een daarvan, en misschien wel net zo belangrijk als de eerder genoemde, is het in beweging krijgen van de gehele gemeente.

Het is een kerntaak van de christelijke gemeente om zich dienstbaar op te stellen. Hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Omzien naar elkaar en met elkaar! Het is dus niet alleen de taak van de diakenen of van de ouderlingen maar juist van ieder christen. Dit jaar wil de diaconie juist dat stukje omzien naar elkaar belichten. Omzien naar elkaar maar dan wel met elkaar.

Binnen de diaconie hebben we de vrijwilligers van “zij aan zij”. Deze groep verricht tijdelijke hand en spandiensten. Hulp aan gemeenteleden die dat even nodig hebben. Een klein voorbeeld van wat je kunt doen voor iemand die dit nodig heeft. Aan de hand van themadiensten willen we proberen om als gemeente het verlangen te krijgen meer samen te doen. Door samen te doen leren we elkaar beter kennen. Zo leren we elkaars verlangen kennen en kunnen we elkaar versterken. Dit jaar willen we twee thema’s toelichten. In september zal dominee Van der Windt ons meenemen in “freedomsunday”. Deze zondag is speciaal voor mensen die onder dwang of in slavernij leven. Maar misschien kunnen we zelf ook iets doen en onze wereldse verlangens doorbreken?

Wellicht heeft u al eens gehoord over de Michabeweging. Het doel van deze beweging is gelijkheid en duurzaamheid. De aarde wordt misbruikt voor winst, voor (onnodige) luxe. De aarde levert meer dan genoeg voor iedereen, maar op een of andere manier gebruiken wij meer! Gelijkheid en een eerlijke verdeling van wat de aarde ons geeft is al helemaal ver te zoeken. Alleen hoe kunnen wij hier iets aan veranderen? En willen we dat? Maakt dat kleine beetje wat wij doen verschil? In oktober vieren we Michazondag. Laten we samen eens kijken wat wel mogelijk is, waar wij in kunnen veranderen. Veranderen als kerk en als mens! Uiteraard staan deze twee themazondagen naast de initiatieven die we al kennen. Ziekenzondag, voedselbank, vluchtelingenwerk en noem ze maar op.

Naast de verdieping van de volwassen gemeenteleden willen we ook het jeugddiaconaat meer aandacht geven. Hoe we dat gaan doen wordt een verrassing, maar we krijgen hulp. Hulp van Rainbow de Duif! Allemaal leuke thema’s die ook best pittig kunnen zijn. Ons zelf een spiegel voorhouden en mogelijk veranderen. Laten we dit in ieder geval proberen, maar met elkaar. Praat erover en doe het samen!

Om verder op het woord 'samen' in te gaan. Het is onze wens om samen te (blijven) werken met andere gemeentes om van elkaar te leren en elkaar te versterken, wetend dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Dankzij het bloed van Jezus Christus mogen we een gemeente zijn voor God. Het is dan ook het idee om, nog meer, contact te zoeken met de diaconieën van de omliggende gemeenten en samen kijken waar we van betekenis kunnen zijn. Van betekenis in onze regio, maar ook wereldwijd. Wereldwijd hulp bieden aan ongelijkheid of steun in rampspoed. In de regio willen we graag groeien in omzien naar elkaar met aandacht voor armoede en eenzaamheid. Kortom het wordt een jaar waarin we meer samen gaan werken, samen gaan leven en samen gaan doen. Wij hebben er zin en hopen u net zo enthousiast te krijgen als uw diaconie!

 

N.b.: Het dagelijks bestuur van de diaconie wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast maken nog 10 diakenen deel uit van onze diaconie. Secretaris van de diaconie is Ada Schaap. Het algemene mailadres van de diaconie is: diaconie@vredeskerkkatwijk.nl.

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer