Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Diaconie

Diaconie

Diaconie

De diaconie maakt de liefde van Jezus Christus zichtbaar aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. Zo zorgt de diaconie voor financiële ondersteuning van individuele mensen die in materiële of geestelijke nood verkeren en hulp  nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze geen beroep kunnen doen op regelingen van de overheid.

Via het project 'Zij aan Zij' wordt praktische ondersteuning aan gemeenteleden geboden, waarbij de projectvrijwilligers hulpverlener zijn en andere gemeenteleden hulpvrager. Bovendien neemt de diaconie actief deel in diverse ondersteuningsprojecten, bij voorkeur via Kerk in Actie van de PKN.

Het dagelijks bestuur van de diaconie wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast maken nog 10 diakenen deel uit van onze diaconie. Secretaris van de diaconie is Ada Schaap. Het algemene mailadres van de diaconie is: diaconie@vredeskerkkatwijk.nl.

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer