Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat

Het voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien is de kern van alle pastoraat. Het doel van de pastorale zorg is het geestelijk leven binnen onze gemeente versterken en te werken aan een goede en hechte gemeenschap.

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente door zowel predikant, ouderlingen, pastoraal medewerkers en door gemeenteleden onderling. Veel aandacht gaat uit naar mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Pastorale zorg houdt in dat wij Gods liefde in Jezus hebben mogen ontvangen en mogen doorgeven aan de mensen om ons heen.  Deze liefde is zowel “binnen onze gemeente” als “buiten onze gemeente” te merken.  Pastorale zorg heeft daarom ook activiteiten buiten de gemeente die niet los kunnen worden gezien van de inhoud en de hechte gemeenschap daarachter.

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer