Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Pastoraat

Gebedsteam

Gebedsteam

Met elkaar streven we naar een gemeente die weldadig en gastvrij is voor mensen die op zoek zijn naar God. In een hechte gemeenschap proberen we goed om te zien naar elkaar. We ontdekken de bevrijdende liefde van Christus en putten onze visie en inspiratie uit het Woord van God.

Als gebedsteam vinden we bovenstaande tekst uit de missie en visie van de Vredeskerk erg mooi aansluiten op persoonlijke voorbede en we willen dit een vaste plek geven binnen de gemeente. Na overleg met de kerkenraad is deze ruimte ons gegeven.

Persoonlijke Voorbede, voor sommigen ook wel bekend als Ministry, wordt na de dienst of bij mensen thuis aangeboden. Het gebedsteam is beschikbaar om op verzoek voor gemeenteleden en gasten te bidden. In koppels van twee personen bidden we voor de gebedsaanvrager wetende dat God door de kracht van de Heilige Geest gebeden hoort en verhoort.  U HEER, verhoort de wens van de nederigen, u bemoedigt hen en luistert met aandacht." (Psalm 10:17, Bijbel in Gewone Taal).

"Vrienden, houd altijd vast aan het ware, christelijke geloof. Dan zullen jullie als kerk een steeds sterkere eenheid worden. En laat je bij het bidden leiden door de heilige Geest." (Judas 1: 20, Bijbel in Gewone Taal).

Alle mogelijke gebedsvragen, in lijn met wat de Bijbel ons leert, zijn mogelijk: onze zorgen en verdriet aan God bekend maken, belangrijke vragen over bijvoorbeeld relaties, werk, gezondheid, angsten, etc. aan Hem voorleggen, vragen om Gods' leiding en vanzelfsprekend ook onze dankbaarheid naar God toe uitspreken.

Het gebedsteam behandelt alle gebedsvragen vertrouwelijk. Gebedsvragen worden niet binnen het team besproken en ook niet buiten het team gedeeld. U kunt het gebedsteam, herkenbaar aan de naambordjes, na de dienst vinden in de hal bij de lift. We zullen dan een ruimte opzoeken waar we rustig kunnen bidden. Wanneer uw / jouw voorkeur uitgaat naar een ander tijdstip of plaats, kunt u contact opnemen met Nicole Vooijs (nicole.vooys@filternet.nl, 06-37616255).

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer