Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Pastoraat

Dovenpastoraat

Dovenpastoraat

Mensen communiceren met elkaar door gesproken taal. Dat is voor mensen die doof zijn niet genoeg. Doven horen door te kijken. Daarom moeten zij leren om met de ogen spraak van de lippen af te lezen (liplezen) en te communiceren met gebaren of vingerspelling. Het dovenpastoraat benadert de dove in zijn/haar eigen taal. Het spreekt met gebaren. Het werkt met de handen.

Net als de horende gemeenteleden hebben de dove leden recht op pastorale zorg en deelname aan kerkelijke activiteiten. De hulp aan dove gemeenteleden gebeurt vanuit een Interkerkelijke Commissie (IC) die wordt gevormd door kerken in een regio. De leden van de IC werken aan een zo goed mogelijke communicatie tussen doven en horenden. Concreet gebeurt dit door het aanbieden van hulp bij pastorale gesprekken en door het geven van voorlichting aan gemeenten. In bijzondere gevallen neemt de IC, samen met de dovenpastor, tijdelijk de pastorale zorg over.

In Katwijk wonen veel dove en slechthorende mensen. Ongeveer 37 doven en slechthorenden (34 uit Katwijk, 2 uit Valkenburg en 1 uit Wassenaar) wonen de dovendiensten bij. Het is een grote dovengemeente en daarom is het ook een grote taak voor de IC Katwijk deze groep de benodigde pastorale zorg te geven.

In het kerkelijk centrum “Het Anker” aan de Voorstraat, wordt wekelijks een dienst voor doven en slechthorenden gehouden. Enkele keren per jaar is er ook een gezamenlijke dienst in de Vredeskerk. Sommige voorgangers beheersen gebarentaal, dan wordt er gesproken en ondersteund met gebaren.

Er is altijd een tolk voor gebarentaal aanwezig bij de voorgangers die geen gebarentaal beheersen.  Ringleiding is aanwezig. Tijdens de dienst kunnen de horende en dove kinderen naar de kindernevendienst. Het begint om 10.00 uur en eindigt om 11.00 uur. Daarna is er gelegenheid voor contact tijdens koffiedrinken.

Ook is er mogelijkheid om catechisatie, Bijbelstudie en/of koffieochtenden bij te wonen.

Contactpersoon vanuit de Vredeskerk is de heer Wim van Duijn. Telefoon 071-4028235. Email: wimvanduijn@ziggo.nl.  Voor de agenda en meer informatie kunt u terecht op de website:  https://dovenkerkkatwijk.nl

Wij geloven dat Jezus Christus het Hoofd van het lichaam is, en dat wij allemaal een deel van het lichaam van Jezus Christus zijn.      1 Korinthe 12:12 t/m 28

©2023 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer