Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Jeugd

Kindernevendienst

Elke zondag is er de mogelijkheid om naar de kindernevendienst te gaan. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan met de leiding van de kindernevendienst mee. Als het tijd is om naar de kindernevendienst te gaan, wordt eerst de kaars aangestoken en gaan de kinderen met het licht naar de eigen zaal. De kinderen worden hiervoor doorgaans in 3 groepen verdeeld: kinderen van groep 1 t/m 3, kinderen van groep 4 t/m 6 en kinderen van groep 7 en 8.

Tijdens deze kindernevendiensten wordt een Bijbelverhaal verteld waarna hierover met elkaar wordt doorgesproken en/of aan de slag wordt gegaan met het thema door bijvoorbeeld te knutselen of te kleuren. Wij maken daarbij gebruik van de methode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap (https://www.debijbel.nl/bijbelbasics) . Na de preek van de dominee komen de kinderen weer terug in de kerk.

Twee maal per jaar, in maart en op kerstavond, hebben we een speciale kinderdienst. En verder hebben we natuurlijk ook een kerst-en paasproject!

Wij nodigen jou van harte uit om eens naar de kindernevendienst te komen!

 

Spaarproject kindernevendienst 

De kinderen hebben tijdens de kindernevendienst hun eigen collecte. Ieder jaar kiezen wij een ander goed doel waar de opbrengst van de collecte naar toe gaat. 

De collecte van de kindernevendienst gaat dit jaar naar het project Stichting Naar School in Haiti. Ook de opbrengst van de kinderkerstdienst gaat daar naar toe. Samen met anderen maken we het verschil voor ruim achthonderd Haïtiaanse kinderen in de bergen van Ka-Blain! Door giften kunnen zij naar school, krijgen zij een schoolmaaltijd en zo nodig medische hulp. Voor de kinderen maakt uw gift het verschil tussen analfabeet blijven of kunnen lezen en schrijven. Daardoor hebben zij nu een toekomst!

In de bijgevoegde nieuwsbrief vindt u  meer achtergrondinformatie over dit project.

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer