Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Actueel

11 juli

Vader - Kind weekend Vredeskerk

Nog niet zo lang geleden bloeide er een idee op om vaders met hun kind(eren) voor een nachtje bij elkaar te zetten en elkaar daardoor beter te leren kennen. Zo gezegd zo gedaan. Binnen een maand was het plan uitgedacht en waren de vaders uitgenodigd voor een weekend op de camping in Noordwijkerhout.

Lees verder
10 juli

Bericht van Wim de Boer

Wim de Boer, gemeentelid van onze Vredeskerk, wil u graag op de hoogte houden van zijn werk als studentenwerker in Leiden bij een christelijke organisatie genaamd IFES. Samen met zo’n 40 collega’s die verspreid zijn onder alle studentensteden van Nederland is hij ‘zendeling onder studenten’.

Lees verder
10 juli

TVG cursus Den Haag e.o. - theologische vorming voor geïnteresseerden

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel. Zou je wel eens iets meer willen weten over de bijbel. Hoe zit die bijbel nou eigenlijk in elkaar en hoe zit het met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Wat betekent dat eigenlijk? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? en hoe zit het met al die variaties in de liturgie in de verschillende kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in de cursus Theologische vorming voor geïnteresseerden (TVG).

Lees verder
19 juni

70 jaar Wereldraad van Kerken

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.

Lees verder
06 juli
Opening Zomerserie-orgel Vredeskerk 17 juli 2018 aanvang 20.15
10 juli
Fietssponsortocht Hands & Feet groot succes
21 juni
Chauffeurs gezocht voor het kamp 2018
21 juni
Vluchtelingengebedsdag zondag 24 juni 2018
21 juni
Orgelconcert Martin Mans in Katwijk
15 juni
Vakantiebijbelgids 2018
15 juni
Vader-Kind Nacht!
15 juni
Inloophuis De Brug op zaterdag tijdelijk gesloten

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is in de periode van 23 juli t/m 10 augustus op dinsdagochtend gesloten en tevens op dinsdagavond 24 juli.

Jaarthema: Open Huis

Bij gastvrijheid denken we misschien eerst aan restaurants, hotels en musea. Er zijn hele cursussen waarin receptionisten en obers worden getraind om gasten zo goed mogelijk te ontvangen. Er wordt nagedacht over hoe mensen aangesproken worden en hoe het restaurant zo mooi mogelijk ingericht kan worden. Ook wij schreven in ons beleidsplan dat wij een gemeente willen zijn die weldadig en gastvrij is. Een kerk die open staat voor anderen, die uitnodigt. Een gemeenschap van mensen die Jezus volgen en waarvan anderen zeggen: “Daar willen wij bij horen”.

Lees meer

David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonsde ervan, en hij zei tegen zijn mannen: 'De HEER verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de HEER zelf als koning aangewezen. Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. 1 Samuel 24: 5 - 8 Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling

©2018 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV - Proclaimer