Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Actueel

25 augustus

Startweek seizoen 2020-2021

Dit jaar organiseren we, mede vanwege de situatie rond Corona, geen Startzondag maar een Startweek! Al enige tijd zijn we bezig met de voorbereidingen en we hebben een gevarieerd programma weten samen te stellen: van een avond over het jaarthema door ds. Jaap tot ‘Suppen’ voor de tieners.

Lees verder
08 september

Bij de start van het nieuwe seizoen 2020-2021

‘Ik wens u allen, in alle opzichten, een gezegend jaar’. Met deze woorden sloot ik vorig jaar mijn voorwoord in het jaarboekje van de Vredeskerk in 2019 af. Het waren geen loze woorden, zeker welgemeend, maar nooit denkend dat deze woorden, deze wens voor u, voor ons allen, zo’n bijzondere lading zouden krijgen.

Lees verder
25 augustus

Jaarthema 2020-2021: "Het goede leven ...?

We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees verder
08 september

Open belijdenisgroep

We starten in september een belijdenisgroep onder leiding van ds. Jaap van der Windt. Het is fijn als je gelijk instapt.

Lees verder
08 september
Op verzoek (van aanbodgericht naar vraaggestuurd).
08 september
Bijbelstudie: Handelingen
29 augustus
Update: Aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst
25 augustus
Open Kerk start weer op 12 september, Monumentendag.
25 augustus
Stichting Hands & Feet: Better days - Lesbos.
25 augustus
Vredeskerk Monumentendag – Nationale Orgeldag.
25 augustus
Thema -avond De Brug over ‘Loslaten’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden.
25 augustus
Postzegels, ansicht- en geboortekaarten, mobieltjes

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is op vrijdagochtend gesloten tot en met 30 augustus. Vanaf september is het Kerkelijk Bureau weer geopend op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00. Het is echter gesloten op vrijdagmorgen 11 en 18 september (wegens vakantie).

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41: 10 Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer