Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

De gemeente

Predikanten

Predikanten

Onze gemeente wordt gediend door twee predikanten. Wilt u na afloop van een dienst eens doorpraten? Spreek dan de betreffende predikant gerust aan ! Zij staan altijd open voor gesprek.

Ds. Barbara Broeren (1985) is sinds 27 november 2022 predikant in wijk 1. Zij rondde haar opleiding tot HBO-theoloog af aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle (tegenwoordig: VIAA). Vanaf 2014 werkte zij als kerkelijk werker met speciale aandacht voor jongeren en gezinnen en in het pastoraat. Zij werkte voor langere tijd in gemeenten in Oostvoorne, Zwijndrecht, Soest, Delft, Tweestromenland en Puttershoek. Daarnaast is zij voor meerdere jaren betrokken geweest bij het Kwaliteitsregister voor Geestelijk Verzorgers (SKGV), gaf zij training aan vrijwilligers in het jeugdwerk en is zij (nog steeds) aangesloten bij het platform Jeugdwerk.info.

In 2022 rondde zij haar universitaire opleiding tot gemeentepredikant af aan de Protestante Theologische Universiteit in Amsterdam. In haar eindscriptie stond zij stil bij de vraag hoe predikanten zich in de kerkdienst laten beïnvloeden door kinderen, waarbij zij (godsdienst)pedagogiek verbond met liturgiewetenschap. 

Contactgegevens:
Ds. B.P. Broeren. Tel. / WhatsApp: 06-30746599
E-mail: barbara@bpbroeren.nl
Barbara heeft op vrijdag altijd vrij en is dan niet bereikbaar.

Ds. Jaap van der Windt is verbonden aan wijk 2.  

Ds. Jaap van der Windt (1965) is sinds 30 juni 2019 predikant in wijk 2. Hij deed zijn theologiestudie in Utrecht en studeerde af met twee hoofdvakken: Nieuwe Testament in Joodse context (Judaïca) en Dogmatiek. In zijn studietijd heeft hij ook twee keer een periode in Engeland doorgebracht. 

Hij werd op 19 november 1995 bevestigd in het ambt van predikant en begon in Rossum en Hurwenen, twee dorpjes aan de Waal bij Zaltbommel. Op 1 september 2002 is hij als predikant begonnen in Delfgauw. Van oorsprong een klein tuindersdorp dat behoorde bij Pijnacker. Per 8 juli 2012 werd hij als predikant verbonden aan de Gasthuiskerk in Bolsward.

Sinds september 2017 is ds. Jaap van der Windt ook spreker voor International Justice Mission, een organisatie die zich inzet voor het bevrijden van slaven.

Contactgegevens:
Dhr. J.G. van der Windt. Tel. 071-7853979
E-mail: jgvanderwindt@planet.nl

 

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer