Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Missie en visie

Weldadig, gastvrij, hecht, warm, open deur, naar buiten gericht en het Woord van God. Met deze kernwoorden geven we richting aan het streven om te groeien naar een hechte gemeenschap.

We streven er als kerkelijke gemeente naar om onze activiteiten zo te verdiepen dat ook mensen van buiten de eigen kring bereikt worden en vooral aangesproken worden met het Evangelie van Jezus.

We streven naar een gemeente die weldadig en gastvrij is voor mensen die op zoek zijn naar God. In een hechte gemeenschap proberen we goed om te zien naar elkaar. We ontdekken de bevrijdende liefde van Christus en putten onze visie en inspiratie uit het Woord van God.

In de kerkdiensten en in de activiteiten door de week zoeken we naar verdieping van ons geloof en onze relatie met God.

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer