Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Week van Gebed: bid mee met christenen uit de hele wereld.

18 januari
Week van Gebed: bid mee met christenen uit de hele wereld.

In de Week van Gebed (16-23 januari) bidden christenen wereldwijd voor eenheid en verbinding. De Protestantse Kerk in Nederland publiceert in deze week dagelijks een nieuw gebed, geschreven door voorgangers en predikanten uit verschillende landen en werelddelen. Bid je mee?

Licht in de duisternis

De Week van Gebed staat dit jaar in het teken van ‘licht in de duisternis’. In de hele wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. Kerk in Actie werkt namens de Protestantse Kerk samen met kerken en partnerorganisaties om mensen in nood wereldwijd hoop en hulp te bieden. Van deze partnerrelaties ontving Kerk in Actie gebeden, die wij in Nederland met hen kunnen meebidden in de wereldwijde gebedsweek. Volgende week vind je ze dagelijks op petrus.protestantsekerk.nl/gebeden. 

Bidden om wijsheid en kracht

Ds. Wilbert van Saane - door Kerk in Actie uitgezonden naar Beiroet, waar hij lesgeeft aan theologiestudenten van de Near East School of Theology - vraagt ons gebed voor Libanon, nu daar de duisternis zo om zich heen grijpt. Door de zware economische crisis is de situatie er ronduit beroerd. Gezinnen kunnen bijna niet rondkomen, boodschappen zijn onbetaalbaar. “Veel ouders weten niet of ze volgende week nog wel eten op tafel kunnen zetten.”

Ook in landen als Bangladesh, Indonesië en de Golfstaten is de nood hoog. Economische crises, natuurrampen en de gevolgen van de coronapandemie eisen een hoge tol van mensen, die vaak al onder moeilijke omstandigheden leven. Zo vraagt voorganger Babu Ganta uit de Verenigde Arabische Emiraten om ons gebed voor de vele kerken en geloofsgemeenschappen daar. Ze hebben allen te maken met verlies: van geliefden die overleden aan corona, maar ook van leden: arbeidsmigranten die noodgedwongen weer terugkeerden naar hun land omdat ze hun baan verloren. “Heer, geef wijsheid en kracht om met deze grote veranderingen om te gaan,” is zijn gebed. 

Zoeken naar licht

Het materiaal voor de wereldwijde gebedsweek is voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar eenheid vaak ver te zoeken is. Ook in andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. “In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is, net als de ster van Bethlehem. Het is onze roeping als christenen om mensen te wijzen op Christus, het Licht van de wereld,” aldus de voorbereiders. 

 

 

 

 

Mededeling

Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten. Het Kerkelijk Bureau is op de dinsdagochtend open van 9 tot 11 uur en dinsdagavond van 19 tot 20 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer