Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Voortgang beroepingscommissie

06 mei
Voortgang beroepingscommissie

In de nieuwsbrief van 21 april heeft u kunnen lezen dat wij als beroepingscommissie verder mogen met onze zoektocht naar een nieuwe predikant, ditmaal voor 0,8 fte.

In de nieuwsbrief van 21 april heeft u kunnen lezen dat wij als beroepingscommissie verder mogen met onze zoektocht naar een nieuwe predikant, ditmaal voor 0,8 fte. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat we vanuit de kerkenraad en gemeente hebben gekregen. Met de woorden uit Spreuken 3 gaan we weer met volle moed en inzet aan de slag: “Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.”  

Namens de beroepingscommissie, 

Marlies van Amerom  

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is geopend van dinsdag 09:00 tot 10:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur. Op vrijdagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur. E-mail: kerkelijkbureau@vredeskerkkatwijk.nl . Het Kerkelijk Bureau is gesloten op Goede Vrijdag 15 april en op vrijdag 29 april.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer