Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Open Vredeskerk

23 juni

Vanaf 2015 houden we open kerkmiddagen op de zaterdagmiddag en in de zomervakantie op de dinsdagmiddagen tijdens de toeristenmarkten. Dit doen we nu geruime tijd met 9 vrijwilligers en met veel plezier. Ten eerste omdat we een open kerk willen zijn voor een ieder die de behoefte heeft de stilte op te zoeken en indien gewenst een goed gesprek te hebben. We geven rondleidingen door de kerk, vertellen over de geschiedenis van onze gemeente in het verleden en in het nu. Het mooie orgel, soms speelt 1 van de organisten op zo’n middag en dat wordt zeer gewaardeerd. Het bezoekersaantal verschilt nog wel eens, soms weinig en soms komen er pareltjes voorbij.

Een aantal weken geleden was het vrij rustig geweest al de hele middag en Jaap, 1 van de vrijwilligers, is naar buiten gelopen en nodigde mensen uit om eens binnen te lopen. Daar liep een man, zijn vrouw en dochters waren winkelen en hij vertelde dat hij rond liep te kijken of er ergens een kerk open was. Toeval? ik denk het niet. De man ging met Jaap naar binnen. Hij vertelde dat hij uit Roemenië kwam, een gelovig man, hij had de behoefte om de rust op te zoeken en te bidden. Na een tijdje in de bijbel gelezen te hebben knielde de man voor het altaar en ging in gebed. Zo bijzonder om hier getuige van te zijn.

Wat ik hiermee wil zeggen is: soms kun je denken, wat krijgen we weinig bezoekers op zo’n middag, maar dan laat de Heer je zien dat er soms mensen op je pad komen die je duidelijk maken dat het om 1 ding gaat. Open kerk zijn, mensen welkom heten, mensen die de behoefte hebben aan gebed en een luisterend oor. En je geloof delen, God werkt door mensen heen…..

Dringende oproep.

En nu kom ik met een dringende oproep. Wij zijn op zoek naar mensen van onze gemeente die ook een steentje willen bijdragen aan de open kerkmiddagen, want helaas, tijdens de zomer, en dat is begrijpelijk zijn enkele vrijwilligers verhinderd om mee te draaien en hebben we moeten besluiten om voor 2 maanden geen open kerk te draaien. Wat zou het fijn zijn als mensen zich aanmelden, zodat we toch open kunnen. En misschien vind je het dan zo leuk dat je voor vast wilt meedraaien. Deze maand zijn er nog 2 open middagen op de zaterdagmiddag. Loop eens binnen en spreek 1 van de vrijwilligers aan voor informatie. Mocht je een keer mee willen draaien om te kijken of het bevalt geef dit dan door aan mij of aan één van de vrijwilligers. Dit kan via de mail dickyenjaap@live.nl . Met een hartelijke groet,

Dicky van der Boon-Krijgsman

 

Mededeling

In deze vakantietijd: Pastoraal Contactpunt tel. 06-12612537. - Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten. Het Kerkelijk Bureau is op de dinsdagochtend open van 9 tot 11 uur en dinsdagavond van 19 tot 20 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer