Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Online avondgebeden in de Goede Week

18 maart
Online avondgebeden in de Goede Week

Vorig jaar was er in de Goede Week elke avond een avondgebed. Er waren toen nog niet zoveel beperkingen in de kerkgang vanwege corona. Dit jaar ziet het er anders uit. We weten nog niet of we de diensten weer openstellen voor bijv. 30 aanwezigen. De kerkenraad is daar terughoudend in. We willen de avondgebeden wel gewoon laten doorgaan, in alle eenvoud, online, klein halfuur.

De lezingen zullen steeds uit het evangelie van Johannes komen. We lezen gesprekken die de Heer Jezus met zijn leerlingen voerde op de avond voorafgaande aan zijn gevangenneming.

-  Maandag, Johannes 13: 1-17

-  Dinsdag, Johannes 13: 18-35

-  Woensdag, Johannes 13: 36-14: 14

-  Witte Donderdag, Johannes 15: 1-17

-  Goede Vrijdag, Johannes 18: 1-19: 37

De diensten beginnen om 19.30 uur.

Als er gemeenteleden zijn die willen meewerken aan de lezingen en de gebeden, hoor ik dat graag. (JGvdW)

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer