Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Kerkbalans 2024: Voorlopige stand.

19 maart

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans. Dankzij u kunnen wij een plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven!

We kregen tot nu toe toezeggingen voor een totaal van €203.283. Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we daarmee nog onder het gehoopte resultaat. Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. U kunt uw bijdrage overmaken op Bankrekeningnummer: NL07 RABO 0331702487, mail uw toezegging naar kerkelijkebijdrage@vredeskerkkatwijk.nl of gebruik de QR-code. Het kan nog, geef vandaag voor de kerk van morgen!

Met een hartelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

Mededeling

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdagmorgen van 09.00 – 11.00 uur, op dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur en op vrijdagochtend van 10.00 – 11.00 uur (met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus). U kunt onze kerkdiensten volgen via: https:// www.kerkomroep.nl en YouTube Vredeskerk Katwijk.

Jaarthema: "Christus bij u thuis"

Ons jaarthema is "Christus bij u thuis". We willen dit jaar met thema-avonden, thema-diensten en in de ochtenddiensten vaak op teruggrijpen.

Lees meer

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer