Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Aktie Kerkbalans 2024 is in volle gang.

23 januari
Aktie Kerkbalans 2024 is in volle gang.

In deze rumoerige tijden ervaren we weer dat de kerk een vast baken is om ons leven houvast te geven. De boodschap van onze kerk is dat, al gaat ons pad niet alleen langs mooie gebaande wegen, we een toekomst met God mogen verwachten. Daar mogen we naar uit kijken en dat mag ons rust geven om ook de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

In dat vertrouwen mogen we ook aan onze kerk blijven bouwen. We hebben een fijne gemeente met een grote groep kinderen die iedere zondag naar de kindernevendienst gaat. Dat geeft een bevestiging dat het werken aan de toekomst van de kerk gaande is en voortgezet moet worden.

Dat voortzetten van de kerk doen we met elkaar, met alle kerkelijke vrijwilligers die in de kerk actief zijn, twee predikanten, de koster, twee pastorieën en onze mooie kerk met bijgebouwen. Vermeld mag worden dat deze bijgebouwen ook in behoorlijke mate bijdragen aan de inkomsten van onze kerk.

Ook dit jaar vragen wij u om een bijdrage voor het nieuwe jaar.

U kunt uw bijdrag overmaken op Bankrekeningnummer: NL07 RABO 0331702487, mail uw toezegging naar kerkelijkebijdrage@vredeskerkkatwijk.nl of gebruik de QR-code.

                                                    

Kijk ook eens naar deze video en laat u inspireren.
https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2024/01/KBA-24388-Actie-KBA-2024_DEF.mp4

 Met een hartelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters
Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is vanaf 24 februari voor onbepaalde tijd gesloten op de vrijdagmorgen. U kunt onze kerkdiensten volgen via: https:// www.kerkomroep.nl en YouTube Vredeskerk Katwijk.

Jaarthema: "Christus bij u thuis"

Ons jaarthema is "Christus bij u thuis". We willen dit jaar met thema-avonden, thema-diensten en in de ochtenddiensten vaak op teruggrijpen.

Lees meer

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer