Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Actie Kerkbalans, ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

21 januari
Actie Kerkbalans, ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken, waaronder de onze, mee aan Actie Kerkbalans. Het thema van Actie Kerkbalans 2021 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Wat zou het mooi zijn als we de begroting van 2021 wel sluitend kunnen maken en een predikant kunnen beroepen die net als dominee Cornelie Vreugdenhil voor 0,8 FTE aan de Vredeskerk verbonden kan zijn. Hiervoor hebben we dus heel nadrukkelijk uw steun nodig. In 2021 hopen we weer naar “normaal” te gaan, dus ook met een volle kerk en met pastoraal werk dat weer volop draait. Dat vraagt om een passend pastoraal team.

Uw bijdrage of toezegging is komend jaar van bijzonder belang. Op basis van de verwachte opbrengst van de Actie Kerkbalans zal de Kerkenraad een keuze maken voor het beroepen van een 2e predikant. In de brief vindt u hier meer informatie over.

Voor vragen over de actie Kerkbalans kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau via email adres kerkelijkebijdrage@vredeskerkkatwijk.nl

'Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

 

Wij praten steeds over de kosten van onze kerk, maar wij willen u ook laten zien wat u ervoor krijgt:

-   Allereerst lidmaatschap van een gemeente die met elkaar in Christus verbonden is en elkaar bemoedigt waar dat nodig is.

-   52 zeer verzorgde ochtenddiensten, met koffie na afloop van de dienst.

-   Diensten die je geest verrijken. Lees de kranten hoeveel behoefte daar juist nu aan is.

-   Meerdere bijzondere diensten zoals bv. Kerstnachtdienst en de Zingend Geloven diensten.

-   Kinderoppas, kindernevendiensten, tienerdiensten, clubs.

-   Ieder jaar Bijbelstudie avonden

-   Woensdagmiddag inloop voor senioren

-   Gezamenlijke maaltijden voor senioren

-   Geestelijke bijstand indien nodig (zoals bij overlijden, ziekte etc.)

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer