Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Vrijwilligers gezocht !

23 april

In het Asielzoekerscentrum wonen omtrent 1100 vluchtelingen. Vanuit de opdracht die Jezus ons gegeven heeft in Math 25:35,36 verleent het IWAK hulp door hen op te vangen en directe hulp te verlenen zoals bijvoorbeeld kledinguitgifte en taallessen. Maar ook vooral door te luisteren naar hun verhalen en hierop te reageren door waar mogelijk het te bieden van praktische hulp.

In “de Kapel” aan de 1e Mientlaan worden diverse activiteiten georganiseerd zoals: Kinderclub, Jongeren activiteiten, Vrouwen- en Mannen avonden. Ook is het belangrijk dat er persoonlijke contacten zijn tussen mensen uit kerken en de bewoners van het AZC.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gezamenlijke kerken van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Waarvoor hartelijke dank.

Maar geld alleen is niet genoeg. Er zijn ook vrijwilligers nodig om dit alles draaiende te houden. We hebben jaren op een grote groep vrijwilligers kunnen rekenen, maar om diverse redenen zijn een aantal vrijwilligers de afgelopen tijd gestopt. Daarom doen wij hierbij een dringend beroep op u. We hebben voor diverse functies en activiteiten dringt behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

Bezoekvrijwilligers: De persoonlijke contacten met mensen buiten het AZC is voor de vluchteling erg belangrijk. Regelmatig komen er verzoeken van bewoners van het AZC om iemand die hen wegwijs wil maken in allerlei praktische zaken. Dit is een mooi werk om te doen en niet zelden ontstaan hieruit hechte vriendschappen.

Een coördinator: De taak van de coördinator is om contact te leggen met de aangemelde verzoekjes voor bezoek. En dan vervolgens een match te zoeken met een bezoekvrijwilliger. De coördinator legt ook vast welke vrijwilliger gekoppeld is aan welke familie en is tegelijk aanspreekpunt als de vrijwilliger tegen bepaalde zaken aanloopt.

Er zijn constant nieuwe bezoekvrijwilligers nodig. Op dit moment zijn er zo’n 15-tal bezoek vrijwilligers actief.

Wilt u zich aanmelden als bezoekvrijwilliger of ziet u de coördinatie hiervan zitten dan kunt u contact opnemen met:
Jan Achterberg, 06-20437928, janachterberg@gave.nl

Mededeling

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdagmorgen van 09.00 – 11.00 uur, op dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur en op vrijdagochtend van 10.00 – 11.00 uur (met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus). U kunt onze kerkdiensten volgen via: https:// www.kerkomroep.nl en YouTube Vredeskerk Katwijk.

Jaarthema: "Christus bij u thuis"

Ons jaarthema is "Christus bij u thuis". We willen dit jaar met thema-avonden, thema-diensten en in de ochtenddiensten vaak op teruggrijpen.

Lees meer

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer