Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

ONZE MISSIE

Kunst in de kerk

" ... en ik zal u vissers van mensen maken"

In de grote zaal - zaal Aquamarijn - valt een schilderij op van de Katwijkse kunstenaar Bas Haasnoot. Het heeft de titel " ... en ik zal u vissers van mensen maken", naar een tekst uit het Lucas-evangelie.

Het schilderij - ja is het wel een schilderij? De afbeelding en de verflaag zijn aangebracht op een structuur van gelaagd papier - toont het Meer van Tiberias met de vissersboot van Petrus en Andreas: het bekende verhaal van de wonderbare visvangst. Het lijnenspel doet denken aan het glas-in-lood-raam van de Triumfatorkerk, en nu dus ook aan het raam aan de Voorstraatzijde. De kleuren van het doek vertonen een opvallende gelijkenis met de mineralen, de naamgevers van de zalen.

De inspiratie voor het kunstwerk deed de heer Haasnoot op toen hij, na een ernstige ziekte weer voor het eerst naar zijn atelier ging en de werkzaamheden rond de verbouwing van de kerk van dag tot dag volgde. Zijn idee om bij zijn eigen nieuwe start voor die nieuwe kerk iets te maken, hebben wij in grote dank aanvaard. Een passender geschenk kunnen wij ons nauwelijks voorstellen.

De Levensweg

In de gang achter het liturgisch centrum, op weg naar de consistorie, komt u een geheel andere kunstvorm tegen. Het zijn 5 panelen, vervaardigd door het voormalige lid van onze kerk, Ineke Ouwehand, nu woonachtig in Katwijk aan de Rijn. Zij heeft het de titel "De Levensweg" gegeven.

De kunstenares nodigt ons uit de getoonde voorwerpen te zien als een symbool voor de weg die mensen gaan, samen met God, samen met anderen.

De plank aan het plafond is de weg, verlicht, je loopt niet in het duister. Het door hout omkaderde leven is niet glad gepolijst, er zitten zelfs spijkers in, het kan pijn doen.
De draden en webben zijn onze relaties: je loopt niet alleen, maar verbonden met mensen en mogelijkheden naar het laatste paneel: de levensboom, de overgang naar het hiernamaals.

Mevrouw Ouwehand heeft een uitgebreide beschrijving van de symboliek op papier gezet. U kunt de tekst bij de koster opvragen. De aankoop van de panelen werd mogelijk dankzij een donatie van één onzer kerkleden.

Hoop

In de consistorie hangt een tweede schilderij van Bas Haasnoot met de krachtige titel "Hoop", want dat is wat de schenkster van het kunstwerk er in ziet.

In een kerkdienst las dominee Luinstra een tekst uit de eerste brief van Petrus, de apostel van de hoop, dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. Hoe beeldend wordt die barmhartigheid hier in beeld gebracht. Wij zien een figuur die de wereld omarmt, beschermt, zich tot ons wendt. De kleuren zijn vriendelijk, de contouren reiken tot aan de einder. En is dat hoge gebouw niet een vuurtoren, die met zijn licht het beschermde leven beschijnt?

Uw fantasie gaat wellicht met u op de loop. Maar is dat niet juist de uitdaging van een kunstenaar bij een werkstuk dat balanceert tussen figuratief en non-figuratief?

Glas-in-lood-raam liturgisch centrum

Dit kruis met de glas-in-lood-ramen als markant onderdeel van het liturgisch centrum vormt opnieuw een vingerwijzing naar de Triumfatorkerk. De gebruikte kleuren van het kruis zijn terug te vinden in het borstschild van Aäron (Exodus 28) en in de Edelstenen zoals in Openbaring 21 worden genoemd. Met deze edelstenen worden de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem beschreven.

Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sardónyx, het zesde sárdius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliét, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist.

Glas-in-lood-raam Voorstraatzijde

Op de bovenverdieping aan de Voorstraat vinden we een kopie van het glas-in-lood-raam van de Triumfatorkerk. Het verbeeldt een vissersboot met vissersnetten. Dit raam verwijst eveneens naar een tekst uit het Lucas-evangelie waar Jezus tegen zijn apostelen zegt: "En Ik zal u tot vissers van mensen maken". 

Dit thema past heel mooi bij de missie van onze kerkgemeenschap om een missionaire gemeente te zijn.

 

Icoon van de apostelen

                                                                                                           

Wil Smit-Vink vindt al jarenlang haar hobby in het schilderen van iconen. Een icoon is een schilderij op een klein houten plankje van een Bijbelse persoon of een heilige uit de kerkgeschiedenis. Bij ons wat minder bekend, maar heel geliefd in de Oosters Orthodoxe kerken.

Enkele jaren geleden wilde ze graag een icoon schilderen van de 12 apostelen. Ze ging op zoek in kerken en musea in binnen- en buitenland naar deze iconen, maar kon er in Nederland maar 8 vinden. Uiteindelijk heeft een medecursist de overige voor haar gevonden in Spanje.

Toen ze de originele voorbeelden had, heeft Wil 11 apostelen (m.u.v. Judas) en de evangelist Mattheus geschilderd. Jaren hebben ze bij haar in huis gehangen en nu vond ze het mooi dat ze een plaats in onze kerk zouden krijgen.

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer