Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

ONZE MISSIE

Geschiedenis

In de jaren nadat dominee H. De Cock en zijn gemeente te Ulrum zich in 1834 van de Ned. Hervormde Kerk hadden afgescheiden, volgden ook diverse leden van de Ned. Hervormde Kerk te Katwijk aan Zee hun voorbeeld. Zij kwamen in huiselijke kring bijeen, aanvankelijk in Noordwijk waar zich ook een afgescheiden groepering bevond en later, toen de groep wat groter geworden was, in Katwijk.

In 1837 werd door hen een gemeente gesticht die later de Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee zou worden. Aanvankelijk ging men in een bestaande kleine stenen schuur 'ter kerke'. Tot 1847 was de groep gelovigen die zich had afgescheiden ook niet erkend. In 1856 was dit kerkje te klein en besloot men op het terrein een grotere kerkzaal te bouwen. Deze kerk is uiteindelijk tot 1904 in gebruik geweest. Omdat de nieuwe kerk aanzienlijk groter moest worden werd de kerk uit 1856 gesloopt. Op 15 november 1905 werd het nieuwe gebouw officieel in gebruik genomen.

Hoewel in de loop van de 19e eeuw het ledental gestaag toenam, bleef zij in vergelijking tot de plaatselijke gemeente van de Ned. Hervormde Kerk een kleine gemeenschap. Dat is tot op heden zo gebleven.

Na de Tweede Wereldoorlog kende de gemeente een gestage groei van het aantal leden. Dit had tot gevolg dat de Vredeskerk aan de Voorstraat te klein werd. Besloten werd tot uitbreiding van het aantal predikantsplaatsen van twee naar drie en de bouw van een nieuwe kerk, de Triumfatorkerk, die op 6 mei 1964 in gebruik werd genomen.

De met name sedert de jaren '60 van de vorige eeuw ingetreden secularisatie van de Nederlandse samenleving is ook aan de Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee niet voorbij gegaan. Tijdens de laatste decennia van de 20e eeuw werd ook onze kerk geconfronteerd met ledendaling, dalend bezoek van de erediensten en dalende inkomsten.
In 2005 werd besloten terug te gaan naar twee predikantsplaatsen, terwijl in het eerste decennium van de 21e eeuw ook openlijk werd gediscussieerd over het afstoten van een kerkgebouw. Toen in 2009 ds. G.F. Heeneman vertrok stond de gemeente voor de keuze: teruggaan naar één predikantsplaats of het sluiten van een kerkgebouw. Uiteindelijk is besloten de Triumfatorkerk te verkopen en de Vredeskerk te renoveren en daarnaast gedeeltelijke nieuwbouw te plegen. Op 19 mei 2013 werd de geheel gerenoveerde Vredeskerk als kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee in gebruik genomen.

Op 1 mei 2004 fuseerden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ondanks deze fusie bleven in Katwijk aan Zee de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk als afzonderlijke gemeenschappen functioneren. Dat is tot op heden zo gebleven.

Klik hier voor deel  1 resp. deel 2 van de publicatie "Historie van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee" ook op de website van www.GereformeerdeKerken.info.

 

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer