Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Gemeentevergadering

18 mei

Op 18 mei a.s. zal er een gemeentevergadering worden gehouden. Door middel van de vooraankondiging bent u alvast in de gelegenheid gesteld om de jaarstukken tot u te nemen. Hieronder treft u de uitnodiging met agenda aan.

GEREFORMEERDE KERK KATWIJK AAN ZEE

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeentevergadering ter bespreking van het jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 van:

  • College van Kerkrentmeesters
  • Diaconie

De gemeentevergadering wordt gehouden op:

Woensdag 18 mei 2022 om 19.30 uur in zaal Aquamarijn van de Vredeskerk

Agenda

  1. Verwelkoming door preses Cor Parlevliet
  2. Opening met samenzang en gebed door ds. Jaap van der Windt
  3. Vorig seizoen is er geen financiële gemeenteavond gehouden i.v.m. corona. Er zijn dus ook geen notulen.
  4. Bespreking jaarverslag en jaarcijfers 2021 en de begroting 2022 van CvK en diaconie                  

Pauze

      5. Herstructurering moderamen - kerkenraad en aanpassing Plaatselijke Regeling *

 

De kerkenraad en het moderamen zijn bezig met een herstructurering. Er is gekozen voor een kleine en grote kerkenraad in plaats van de huidige grote kerkenraad en de aparte moderamen vergaderingen. Tijdens de financiële gemeenteavond zal nadere uitleg over dit onderwerp volgen alsmede de daarop aan te passen Plaatselijke Regeling.

      6.  Rondvraag

      7.  Sluiting

Informatie

Wanneer:
woensdag 18 mei 2022
om 19:30 uur


Locatie: Vredeskerk, zaal Aquamarijn

« terug naar de kalender

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer