Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

De gemeente

Vertrouwenscommissie

Vertrouwenscommissie

Veiligheid binnen de Vredeskerk Katwijk.

Volop in het nieuws, we kunnen geen krant openslaan of de TV aanzetten of we worden er mee geconfronteerd. Het gebeurt niet alleen in TV land, maar ook bij bedrijven, instellingen, verenigingen en ja, ook in de kerk. Ongewenste intimiteiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en dreiging kunnen binnen een kerk, dus ook binnen onze Vredeskerk, plaatsvinden.We zijn een missionaire kerk, waarin we iedereen willen vertellen over de Bijbel en het verlossingswerk van Christus. Daarnaast willen we ook een veilige kerk zijn. Iedereen die lid is van onze gemeente of als gast onze gemeente bezoekt moet zich veilig voelen.
Veiligheid begint met openheid en openheid begint met vertrouwen.
Er dient een veilige en open cultuur te zijn waarin iedereen elkaar kan aanspreken op houding en gedrag. Ook is de kerk de plek bij uitstek om in vertrouwen zorgen te delen en te helpen. Gemeenteleden onderling kunnen elkaar opzoeken en ondersteunen waar nodig.
Indien de zorg te groot is om onderling opgelost te kunnen worden kan pastorale zorg worden verleend door predikant of ouderling. Een diaken kan ondersteunen bij praktische zorg.
Indien er toch een situatie ontstaat waar de persoon zich onveilig voelt of belemmering voelt om zich te wenden tot een gemeentelid of kerkraadslid is er de mogelijkheid een vertrouwenspersoon in te schakelen.

De Vredeskerk heeft een team van vertrouwenspersonen. Het team stelt zich hier aan u voor:

 Ik ben Cor Parlevliet, 69 jaar en geboren Katwijker. Binnen de Gereformeerde Kerk heb ik regelmatig kerkelijke functies bekleed
 en dan met name in het ambt van diaken. Daar lag wel mijn passie. De afgelopen vier jaar mocht ik voorzitter zijn van de   kerkenraad. Een veilige kerk is heel belangrijk en dat geldt ook voor onze Vredeskerk.
 Onze kerk moet een plaats zijn waar iedereen zich op een comfortabele en veilige manier thuis kan voelen.
Ik sta daar volledig achter en mede daarom wil ik mij graag als vertrouwenspersoon ten dienste stellen van onze Vredeskerk.
Tel. 0653725046

 Ik ben Sanne Zandbergen, 35 jaar en geboren in Katwijk. Ik werk als ondersteuningscoördinator binnen het voortgezet
 onderwijs en heb een achtergrond als maatschappelijk werker.
 Zowel in mijn werk als privé, ga ik graag het gesprek aan met mensen en hoop, waar mogelijk, iets voor iemand te kunnen betekenen. Een gevoel van veiligheid is essentieel om je ergens thuis te voelen. Om daar iets in te kunnen betekenen, ga ik graag vol overgave aan de slag als vertrouwenspersoon binnen onze gemeente.
Tel. 0610794707

 En ik ben Wil van Norden-Guijt, in 1949 in Katwijk geboren. Van 2008 tot 2020 was ik ouderling, de laatste jaren daarvan ook   lid van het moderamen. Daarnaast en daarna nog andere dingen voor de kerk gedaan, o.a. pastorale telefoon.
 Vanzelfsprekend sta ik ook volledig achter een veilige kerk voor iedereen! 
 Tel. 0620676221.

Iedere vertrouwenspersoon werkt op individuele basis. Dat betekent dat alles wat gezegd wordt bij één persoon blijft. De vertrouwenspersonen werken wel in teamverband. Dat betekent dat op basis van de vraag gekozen kan worden om de persoon bij een vertrouwenspersoon naar keuze te plaatsen. Dit kan op verzoek van de persoon of op advies van de vertrouwenspersoon zijn.

Kenmerken van dit team zijn: -Geheimhoudingsplicht. -Onafhankelijk,-Informatie-inwinning en verstrekking

-Begeleiden en ondersteunen bij eventueel (juridisch) traject.

Wij hebben ons hierbij als team aan u voorgesteld en staan, indien nodig, voor u klaar. Wij zijn telefonisch te bereiken via de vermelde nummers. Er zal ook een mailadres worden geopend maar daarvan wordt u nog op de hoogte gesteld. We hopen echter dat het heel stil blijft.

Met een menslievende groet, Wil, Sanne en Cor.

©2023 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer