Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Pastoraat

Pastoraal meldpunt - telefoonnummer is: 06-126 125 37

Pastoraal meldpunt - telefoonnummer is: 06-126 125 37

Ongetwijfeld heeft u wel eens een vraag die u aan één van de predikanten wilt stellen of dat u informatie over kerkelijke zaken wenst, wat voor u niet te vinden is op de website of niet vermeld staat in het jaarboekje.

Mede om de predikanten iets te ontlasten is er voor alle pastorale vragen of vragen die de kerk betreffen, een eerste contactpunt, gevormd door Pieta Brouwer en Wil van Norden. Ook wanneer u behoefte heeft aan een pastoraal bezoek kunt u contact met hen opnemen. Zij vormen ook de verbinding naar het verdere team van ouderlingen en indien nodig naar de predikanten.

Het telefoonnummer is: 06-12612537.   

Preses Cor Parlevliet.

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer