Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Overdenking KerkContact special 2021  -  'Van U is de toekomst'

Overdenking KerkContact special 2021 - 'Van U is de toekomst'

We gaan op weg in een nieuw kerkelijk seizoen, maar het is dit jaar wel onder bijzondere omstandigheden. De coronacrisis is immers nog niet helemaal achter de rug en bovendien moeten we nog ervaren hoe het kerkelijk leven weer op gang komt, nadat er anderhalf jaar weinig georganiseerd kon worden.

De afgelopen periode heeft ons zo misschien wel des te meer bepaald bij het jaarthema dat ons vanuit de PKN deze keer aangereikt wordt: “Van U is de toekomst”. Dat is de titel van het “visiedocument” dat is opgesteld met het oog op hoe wij kerk willen en kunnen zijn in de komende jaren. Het is ook een mooi thema om de komende maanden op allerlei manieren over het voetlicht te laten komen in onze plaatselijke kerkelijke activiteiten. Met die vijf woorden is ook heel wat gezegd!

God staat voorop. Van Hem is al wat wij te hopen en te verwachten hebben, maar ook wat ons uitdaagt en richting geeft. Dat geeft allereerst troost en bemoediging: we hoeven het niet alleen te doen, het is Zijn kerk, het is Zijn schepping wij zijn Zijn mensen. We bestaan en we leven vanuit Zijn genade, gericht op het Rijk zoals ons dat in Zijn Woord in het vooruitzicht is gesteld. We zijn afhankelijk -dat heeft de crisis ons wel geleerd-  maar ook altijd aan Zijn vaderlijke handen toevertrouwd. Tegelijkertijd is het ook een aansporing aan ons allemaal om werk te maken van wat Hij ons leert en waartoe Hij ons roept. We doen het allemaal niet voor onszelf. We doen het tot Zijn eer. En dat houdt onlosmakelijk in dat onze zorg ook Zijn Schepping, inclusief onze medemensen en de generaties die na ons komen, zal zijn. In de keuze voor dit thema speelt ook de zorg voor de kerk een rol. Wij mogen ons in Katwijk over het algemeen bogen op een behoorlijke betrokkenheid en actief kerkelijk leven, maar terugloop van ledental gaat ook niet aan ons voorbij. Hoe zal de kerk zijn over vijf of tien of twintig jaar? Wat willen we onze kinderen en kleinkinderen meegeven? Welke plaats willen we innemen in de samenleving? Wat kunnen we nog betekenen voor andere mensen -dichtbij en ver weg-  dan alleen onze eigen leden? Ook dat zijn allemaal vragen die de revue kunnen passeren aan de hand van dit jaarthema.

God geeft ons toekomst. Van de toekomst weten we één ding zeker: die zal nooit hetzelfde zijn als het verleden. Hoe groot het verlangen naar een “goede oude tijd”  soms ook kan zijn, onze blik wordt altijd naar de toekomst getrokken.  “Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God”, zegt Jezus ergens (Lk. 9:62) En dat koninkrijk ligt vóór ons, als de belofte, de hoop waarvan we leven. Toch wil dat niet zeggen dat het verleden van geen enkele belang zou zijn. Integendeel! Wij leven nu voort op het werk van de handen van de generaties die geweest zijn. “Traditie” is geen lelijk woord, maar staat voor alles wat niet verloren mag gaan op weg naar de toekomst. Wij mogen verder gaan met al wat zij die ons voorgingen ons nalaten aan geloof, hoop en liefde. En daarbij staat vast: Hij is dezelfde, die is en was en komen zal.

We leven tussen verleden en toekomst. In onze kerkelijke vieringen komt dat tot uitdrukking  in de gedachtenis van Gods grote daden vanuit de Bijbel, waaruit wij onze hoop en richting putten voor onze weg naar de toekomst. Ondertussen leven wij nú, bezield met de Geest van de opgestane Heer om als mensen van vandaag aan onze roeping te kunnen beantwoorden. Bij het Heilig Avondmaal benoemen we zo het hart van ons kerk-zijn, dat verleden, heden en toekomst omvat, als voor het delen van brood en wijn de acclamatie klinkt: “Zijn dood gedenken wij, Zijn opstanding belijden wij, Zijn toekomst verwachten wij. Maranatha!”

Ds. Karel Koekkoek

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer