Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

De gemeente

Overdenking KerkContact nr. 20

Overdenking KerkContact nr. 20

Als God met iemand in gesprek is laat Hij het gesprek niet afkappen door de dood. 

Maarten Luther

Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is onze gewoonte om op de laatste zondag de namen te noemen van de broeders en zusters die afgelopen jaar overleden zijn. Zo kijken we met elkaar terug en troosten we elkaar in ons verdriet. En we zijn niet alleen verdrietig om de mensen die genoemd worden. We herinneren ons allemaal mensen die weggevallen zijn uit onze omgeving. We kennen allemaal rouw, gemis. Rouw is een afschuwelijk gevoel want je wil geen afscheid nemen van een persoon waar je van houdt. Als je ook maar even de mogelijkheid gehad zou hebben om het te voorkomen, dan had je dat gedaan. Toch?

Bij een begrafenis lees ik op het graf altijd de laatste verzen van Romeinen 8: Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Voor mij gaat van deze woorden geweldig veel troost uit. Het betekent dat God zijn relatie met mensen door niets laat onderbreken, zelfs niet door de dood.

Bij een begrafenis nemen wij afscheid van een mens waar wij intens van hebben gehouden. Als wij van die persoon kunnen houden, doet God dat toch zeker. En als wij er alles aan zouden doen om de relatie door niets te laten onderbreken, dan doet God dat toch zeker. En God is bij machte om dwars door de dood heen een mens vast te houden. In geloof mogen we dan ook zeggen dat God nog steeds in gesprek is met de mens die al in gesprek met hem was.

Met deze woorden sluit Paulus hoofdstuk 8 af. In dit hoofdstuk gaat hij in op het lijden in de wereld. ‘De schepping zucht en lijdt als in barensweeën.’ Maar Paulus is ervan overtuigd dat ‘het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.’

Paulus worstelt ook met het lijden, met het bestaan van pijn en verdriet. Maar omdat Hij Jezus heeft leren kennen is zijn conclusie hoopvol: niets kan ons scheiden van de liefde van God.

We spreken over dood en opstanding, over Hem die terug zal komen om de tranen van de ogen af te wissen, maar ook om een einde te maken aan al het kwaad dat we doen. We houden elkaar vast in een gebroken wereld waar ziekte en dood het steeds lijken te winnen van het leven, en we troosten elkaar met de belofte dat God alles nieuw zal maken en machtiger zal blijken te zijn dan welke tegenkracht ook. Het is Pasen geweest, de dood heeft niet het laatste woord.

Ds. Jaap van der Windt

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer