Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Overdenking KerkContact nr. 17  -  'Van U is de toekomst'

Overdenking KerkContact nr. 17 - 'Van U is de toekomst'

‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’

(Marcus 10: 14)

Maar houdt de pandemie hen nu tegen?

Vorige week ontving u de Special van KerkContact waarin de activiteiten voor het komende jaar vermeld staan. (Een bewaarnummer dus!) Het jaarthema is ‘Van U is de toekomst’. En zo is het ook. De toekomst van de wereld, de toekomst van ons leven, is in Gods hand. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het eind. Dat geeft hoop en vertrouwen en daar zal het komend seizoen veel mee gedaan worden. Ds. Koekkoek schreef ook al dat het een opdracht inhoudt: We moeten met zorg met de schepping inclusief onze medemens en de komende generaties omgaan. En op dat laatste wil ik hier inhaken.

De pandemie van het afgelopen jaar heeft grote gevolgen voor het kerkelijk leven. We kunnen vaak niet naar de kerk. Veel activiteiten door de week liggen stil. Het bezoekwerk gaat veel langzamer en het aantal gesprekken en ontmoetingen in de wandelgangen is veel kleiner. Dat heeft uiteindelijk een groot effect op ons gemeentezijn, nu en in de toekomst. Mensen voelen zich vergeten, raken uit beeld, haken af. Natuurlijk is de kerk wel in beeld, letterlijk via YouTube en Kerkomroep, maar de gemeente is veel minder in beeld. Er zijn allerlei initiatieven geweest: Nieuwsbrief, acties voor Senioren en Plussers, een extra uitgebreide ziekenzondag. Maar dat lost dit niet op.

Ik kreeg de vraag: ‘Doet de kerk er wel genoeg aan?’ Maar ja, de kerk zijn we samen. En uiteindelijk zullen we samen elkaar erbij moeten houden. En dat brengt mij op een punt van zorg. In de wandelgangen spreken mensen vaak de verwachting uit dat veel mensen zo aan de beelduitzendingen gewend zijn geraakt, dat er heel veel mensen vaak thuis zullen blijven. Nu ben ik blij met de goede beelduitzendingen vanuit de Open Hof en de Vredeskerk, maar dit mag het effect niet zijn. Ik heb ook altijd beweerd dat het niet zo’n vaart zou lopen, omdat mensen de ontmoeting, de samenzang en de verbondenheid wel zouden verkiezen boven thuis blijven. Maar de afgelopen maand bekruipt mij toch het gevoel dat veel mensen de uitnodiging voor de dienst negeren. Dat kan duidelijke redenen hebben als bezorgdheid voor de gezondheid, maar het kan ook zijn omdat het wel gemakkelijk is.

En dan kom ik toch weer bij ons jaarthema. Een zichtbare toekomst in ons midden zijn onze kinderen en jongeren. Het is fijn dat de Kindernevendienst en delen van het jeugdwerk deels hebben doorgedraaid. Grote dank aan de vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt! Maar er raken toch veel jonge gemeenteleden uit beeld. Natuurlijk proberen we vanuit het jeugdwerk daar achter aan te gaan, maar uiteindelijk doen we dat samen. Het is verleidelijk om als ouders thuis te blijven. Jongeren staan meestal niet te trappelen om mee te gaan. Je kunt ook heel goed met de jongeren naar Mozaïek kijken of Beam. Zij hebben mooie programma’s. Maar uiteindelijk verliezen we die vanzelfsprekende ontmoetingen, die contacten in de wandelgangen, de relatie waardoor zij kunnen aanhaken bij de gemeente, bij elkaar.

Een probleem is natuurlijk dat we nog steeds maar een beperkt aantal kerkgangers kunnen uitnodigen. Daarom kunnen we ook nog geen kindernevendienst laten starten in de kerkdienst. Veel kinderen worden naar de kindernevendienst gebracht, zonder dat de ouders erbij kunnen zijn. Datzelfde geldt vanaf zondag voor de wekelijkse tienerdienst.

Daarom is het des te belangrijker voor ouders die uitgenodigd worden voor een dienst deze uitnodiging te accepteren, om zo hun tiener in de dienst te brengen. Zo laat je hun zien dat je het belangrijk vindt. Laten we als volwassenen jongeren groeten als zij weer in de kerk zijn. Meld je aan voor oppas of kindernevendienstleiding als je daartoe de mogelijkheid hebt, zodat ouders kunnen komen. We verlangen er toch naar dat de jeugd betrokken blijft? Immers: ‘Van U is de toekomst’.

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. (Hebreeën 10: 24, 25)

Ds. Jaap van der Windt

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer