Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Overdenking KerkContact nr. 14  -  De vakantieperiode

Overdenking KerkContact nr. 14 - De vakantieperiode

De vakantieperiode. Voor mij en vele anderen een moment van even stilgezet worden om om te kijken, de balans op te maken. We willen de goede dingen vast houden. De mooie stralende dagen, de diepe momenten van intens besef dat God er is. Waar sta ik? Wat zie ik?

In Markus 8 vers 22-26 opent Jezus de ogen van een blinde! We weten niet of deze man blindgeboren is of dat hij later door een oogziekte blind is geworden. Maar in ieder geval leefde hij al lang in het donker. En dan opeens gaan zijn ogen wijd open voor het licht! Wat zal er na al die jaren van duisternis veel te zien zijn geweest voor hem…maar zou er ook iets te zien zijn voor ons?

Hij is niet de enige blinde die door Jezus genezen is toen Hij op aarde was. Maar in deze situatie verloopt het allemaal net even anders. Het lijkt wel slow motion. Eerst krijgt de blinde een beetje zicht en dan uiteindelijk het volle zicht. Jezus is niet eerder tevreden dan wanneer de man alles scherp ziet

Wij, mensen van vandaag, houd niet zo van wazig. Bovendien kunnen wij meekijken naar alles wat er in deze wereld gebeurt. We vergapen ons aan "pracht en praal", maar zien ook de diepe ellende waarin veel mensen zich dichtbij en veraf bevinden. Velen vinden de “kerk” best saai, er is vaak zo weinig te zien(!)

Hier op het (markt)plein in het vissersdorp Betsaïda is ook wat te zien. Mensen drommen samen, de camera's draaien.....hier staat wat te gebeuren! Het gerucht dat Jezus wonderbaarlijke krachten had en wonderen deed was hot news. Een paar mensen, misschien wel zijn ouders of familieleden duwen de blinde het podium op.....Heer help hem, genees hem!   De spanning steeg, mensen rekten zich uit om vooral niets te missen….

Het vreemde is dat Jezus de man meeneemt. Weg van het plein en weg van al die mensen die wachtten op iets sensationeels. En áls de man dan weer ziet verbiedt Jezus hem naar het dorp te gaan! Jezus stuurt hem naar huis. Vreemd, waarom eigenlijk, het was toch iets geweldigs wat Jezus gedaan had? Mocht dat niet gezien worden?

Ik denk dat de man zijn gezichtsvermogen niet terug kreeg om gezien te worden maar om zelf om te zien naar anderen. Er is een huis dat op hem wacht, waar hij zijn plaats heeft en zijn taak. Hij kan nu veel beter functioneren in die taak op zijn eigen plek. Jezus genas hem niet voor de sensatie, maar voor zijn moeder, familie en vrienden, en misschien wel om zijn steentje bij te dragen.

Misschien leren we hier wel dat we niet op de goede lijn lijn zitten wanneer we vinden dat er weinig te zien en te beleven is in de kerk. Zijn wij dan ook geen slachtoffer van onze tijd? Jezus is niet gekomen om te heersen en te imponeren, maar Hij kwam om naar óns om te zien. Zo zorgde Hij (buiten de camera's) voor de blinde man en genas hem. Laten we in de gemeente actief blijven kijken! Wat kan ik doen? Hoe kan ik hier en in mijn eigen omgeving liefde troost en vreugde geven.

Markus 8, een merkwaardige geschiedenis die ons brengt bij mensen die we kennen maar eigenlijk niet meer “zien”. De mensen van dichtbij die misschien niet meer zo veel zien in de kerk. Je was afgeleid, zag ze niet meer. Maar Jezus geneest je om ze weer te zien en naar hen om te zien! Opeens zie je hoe weinig je eigenlijk nog betekende voor mensen in je omgeving en gaan je ogen open voor hen..… Je gaat de opdracht begrijpen, ”Ga het dorp zelfs niet in: ga naar je huis!!!’

Dan zien we iets groots gebeuren: Christus die gestalte krijgt in je huis, in de gemeente en in je relaties. Mensen die vanuit dankbaarheid omzien naar elkaar en anderen. Dan wordt de gemeente een huisvol waarin de liefde met open ogen woont.

De eerste vraag is dan niet wat je te zien krijgt in de gemeente, maar wat je te zien geeft. Dáár mogen we omzien naar elkaar vanuit nederigheid en dankbaarheid, daar zien we elkaar door de ogen van Christus! Daar geeft God ruimhartig van zijn genade en daar krijgen we zicht op de taak die God ons gegeven heeft!

Ds. Gerrit van Klaveren

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer