Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Overdenking KerkContact nr. 01-2021

Overdenking KerkContact nr. 01-2021

Gezegend Nieuwjaar!

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin, van `20 zijn we bij `21 aangekomen. Dat roept een wereld aan symboliek bij me op… Als we deze getallen direct achter elkaar zetten, verschijnt het getal van het jaar dat net begonnen is: 2021. Zo heeft dit jaartal de voortgang al in zich. We gaan steeds verder, als pelgrims op reis door de tijd.

Dat doet denken aan Psalm 84:4:

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel.

De tijd waarin we leven is van God gegeven tijd, waarin een nieuw “Jaar onzes Heren”, Annus Domini, is begonnen. Hij is immers de Schepper, van hemel en aarde, van onszelf en de driedimensionale ruimte waarin we leven. Hij is ook Schepper van de tijd: de vierde dimensie van de ruimte waarin we mogen leven en werken.

Zo begint ook de Bijbel: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”. De eerste letter van de Hebreeuwse Bijbel is de “Béth”. Dat is de tweede letter van het Hebreeuwse  alfabet, na de -onuitspreekbare- “Alef”.

Het voert wat te ver om hier uitgebreid op de Joodse symboliek daarbij in te gaan, maar we kunnen er aan denken dat God zelf eerst zijn Woord sprak, waardoor alles wat is tot aanzijn kwam. Hij gaat aan alles vooraf. De Schepping is altijd het tweede. Vandaar het begin met de tweede letter. Nu betekent “Beth” ook “huis” (denk aan Beth-lehem: huis van brood) en het letterteken stelde oorspronkelijk ook een gestileerd huis voor. Dat ziet er zo uit: ב .

Hebreeuws leest van rechts naar links, dus dan zien we (met wat fantasie) een huisje met een dak, een vloer en een muur aan de achterkant. Maar de voorkant is open! Dat betekent: de schepping is voorwaarts gericht, Gods toekomst tegemoet. Dat betekent ook: de Heer omringt ons van onder, van boven en van achter en van voren gaat Hij voor ons uit.

We gaan dus op weg van het begin, de Here volgend, waarbij Hij ons aan alle kanten wil behoeden. Zo vangen we nu ook het nieuwe jaar 2021 aan. We gaan op weg, stap voor stap, van kracht tot kracht, Gods hoopvolle toekomst tegemoet. Als pelgrims door de tijd, die zich bewaard en behoed mogen weten door Zijn nabijheid en zorg. Wat achter ons is, is geweest, wat boven ons is geen gevaar en we hebben vaste grond onder de voeten.

Dit inspireerde de Ierse monnik st. Patrick in de 4e/5e eeuw ertoe aan pelgrims de zegen mee te geven, die ik nu aan het begin van onze reis door het nieuwe jaar 2021 graag doorgeef:

De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.

Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid.

Amen.

 

Ds. Karel Koekkoek

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer