Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Overdenking KerkContact 09 d.d. 28 april 2022

Overdenking KerkContact 09 d.d. 28 april 2022

De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen… (Openbaring 18: 11)

Het gaat de afgelopen weken in het nieuws voortdurend over de oorlog en de effecten daarvan op de economie. We hebben te maken met een grote inflatie. Prijzen van energie en voedsel stijgen. Voor arme landen wordt voorspeld dat er een groot tekort zal ontstaan. Rijke landen doen hun best om toch de levenstandaard op hetzelfde niveau te houden. De gewone man gaat gelijk hamsteren, de lepe mensen maken daar handig misbruik van. In de schaduw van de strijd tussen grootmachten zijn een groot aantal handelaars bezig hun winst te vergroten. En daarnaast wordt er gespeeld en geschoven met Bitcoins, aandelen en reserves.

In de Openbaringkring zijn we beland in hoofdstuk 17-19. In zijn visioen ziet Johannes dat de grote stad Rome niet zal ontkomen aan Gods toorn. De stad op de zeven heuvelen heeft bloed aan haar handen. Zij heeft de christenen tot martelaren gemaakt. De stad heeft heel het rijk aangezet tot ontucht en zij baadt in weelde. Haar keizers en koningen verzetten zich tegen God. Maar daar komt een einde aan. God verwoest de stad en maakt een einde aan haar macht. En wie rouwen er? De handelaren. Zij hebben voordeel gehad bij de macht van Rome. Zij hebben hun rijkdom aan haar te danken.

En dan is de vraag: hoe betrekken we deze Bijbeltekst op onszelf, op onze tijd?

In Nederland staat de koopman op een voetstuk. We zijn er trots op een land van handel te zijn, de VOC-mentaliteit. We hebben bewondering voor mensen die slim ondernemen. En tot op zekere hoogte is dat terecht. Het is knap als je een bedrijf opzet, werknemers aan het werk helpt en overeind blijft.

Maar geld en macht corrumperen. Daar is de Bijbel heel duidelijk in. Ook in Openbaring komen handel en handelaren er niet goed vanaf. Handel wordt vaak geassocieerd met woeker, duistere zaakjes, uitbuiting en verlangen naar meer. En dat vaak onder de vleugels van een foute overheid waardoor handelaren zich kunnen verrijken ten koste van kwetsbare mensen.

De val van Rome staat symbool voor iedere grootmacht, door de eeuwen heen, die zich ten diepste tegen God verzet en handelaren de gelegenheid geeft zich uitbundig te verrijken. Als we om ons heen kijken, zien we dat ook nu overal: oligarchen, sjeiks, Forbes 400, Quote 500, multinationals etc. Het gaat om mensen die meer bezitten dan je met gewoon hard werken kunt verdienen. Onder de bescherming van een bepaald soort regime, overheid, weten zij zich exorbitant te verrijken. De Bijbel waarschuwt daartegen. Niet rijkdom zelf is altijd fout. Kijk naar Abraham. Maar wel vaak de manier waarop je rijk wordt en blijft. En wat rijkdom met je doet. Geld en macht veranderen jou.

We zijn er op dit moment getuige van machtsverschuivingen op aarde. De oorlog in Oekraïne zet veel verhoudingen op scherp. We weten niet waar dit eindigt. Wat we wel zien is precies wat Openbaring vertelt: de handelaren spelen een belangrijke rol. Wapenleveranties aan Rusland gaan gewoon door. Er wordt gespeculeerd met olie, zonnebloemolie, graan en gas. Voor lage prijzen verkopen overheden hun ziel, zoals overheden altijd al wel gedaan hebben. In oorlog en handel is alles geoorloofd. En als we praten over vrede, praten we ook over economie.

Zoals gezegd, wij Hollanders zijn nog wel eens ambivalent in het bekritiseren van de handel. Wij plukken er allemaal de vruchten van. En ondernemen met zorg voor mensen en milieu is natuurlijk ook goed. Maar Openbaring noemt de macht van de economie het beest. En we maken er gemakkelijk een knieval voor.

“Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd.” (19: 9) We zijn geroepen om te knielen voor het Lam, niet het beest. En in deze beelden klinkt dat heel logisch, maar in de werkelijkheid van alledag komt het dan aan op integriteit, eerlijke handel, economie van genoeg, dankbaarheid voor het eenvoudige en gulheid.

Van U is de toekomst! Dat is de belijdenis van dit seizoen. We wisten aan het begin niet hoe spannend de ontwikkelingen in de wereld zouden zijn. Maar als we geloven dat de toekomst van God is, dan zou een dalende curve (zoals in het plaatje) wel eens positief kunnen zijn. Niet voor onze welvaart, maar wel voor het besef dat we in alles afhankelijk zijn van God. En wat is belangrijker?

Ds. Jaap van der Windt

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer