Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Overdenking KC03-2024  -  'In de woestijn' word je gevormd

Overdenking KC03-2024 - 'In de woestijn' word je gevormd

Het boek Numeri heet in de Hebreeuwse bijbel ‘In de woestijn’. De woestijn wordt vaak genoemd in de Bijbel. Dat is logisch, want het land Israël ligt letterlijk in woestijnachtig gebied. Dus met iedere reis in de Bijbel heb je te maken met een woestijn. Maar figuurlijk heeft de woestijn ook grote betekenis: het is de plek van droogte, honger, eenzaamheid, beproeving en volharding. Denk aan de Heer Jezus die na de doop door Johannes direct in een situatie van verleiding gebracht wordt en veertig dagen vast in de woestijn. Denk aan Elia die veertig dagen naar de Horeb reist, dwars door de woestijn, en niet eet en drinkt.

In de woestijn word je gevormd.
Maar in de woestijn wil je niet zijn.

God is een god van orde. Hij stelt paal en perk aan de chaos (zie Genesis 1) en wil dat wij binnen grenzen blijven die Hij heeft aangegeven. Zonde is dat wij steeds weer over die grenzen willen heengaan. In Exodus lezen we hoe het volk Israël bevrijd wordt uit Egypte en de wet ontvangt op de berg Sinaï. God brengt orde in een slavenvolk zonder duidelijke normen. Het boek Numeri vertelt hoe dit verder gaat, hoe het volk in de woestijn, 40 jaar lang, leert deze orde te bewaren.

In de woestijn wordt het gevormd.
Maar in de woestijn wil het niet zijn.

Wat je in de geschiedenis van Israël steeds weer ziet, is dat als het eenmaal gevestigd is in het land, het God vergeet. Bezit, voorspoed en weelde maken dat mensen meer op zichzelf vertrouwen dan op God. Dat geldt zeker voor de tweede en derde generatie. Daarom geeft God ook veel regels om Hem te blijven dienen door gehoorzaamheid, offers, vasten en feesten.

In soberheid word je gevormd.
Maar soberheid willen we niet.

Op woensdag 14 februari begint de Lijdenstijd, de 40-dagen tijd. Voordat we Pasen kunnen vieren staan we lange tijd stil bij de lijdensweg die de Here Jezus voor ons gegaan is. Het is goed om daar bewust bij stil te staan. Dat doen we op zondag, met de tekstkeuzes, het programma van de kindernevendienst, met extra diensten in de Goede Week. We doen het thuis in onze stille tijd en wellicht ook met het gebruik van een kalender.

Een door de eeuwen heen beproefde vorm is ook ‘vasten’, bewust kiezen voor soberheid. Je kiest bij wijze van spreken voor een soort woestijntijd. Je ontzegt jezelf een luxe, een genotsmiddel of een afleiding, zodat je regelmatig denkt aan de periode van het jaar waarin we ons dan bevinden.
Je kunt vasten op: eten, drinken, snoep, tussendoortjes, snacken, social media, gamen, beeldscherm, vakanties, waterverbruik, kleding kopen, shoppen, muziek luisteren etc. Dat is voor iedereen verschillend.
Zo vasten levert veel op: meer tijd voor bezinning, je hebt meer aandacht voor God.
Je bespaart geld dat je weg kunt geven. Het is vaak gezond: minder eten en drinken. Het is minder vervuilend, je verbruikt minder energie, net naar gelang de vorm waarin je vast.

We zijn zo gewend aan ‘alles’ en ook ‘direct’ dat het heel goed is om een stap terug te doen, het ‘gewone’ extra te waarderen en tijd over te houden voor bezinning.
Laten we elkaar aanmoedigen op een of andere manier te vasten. We kunnen elkaar ook aanmoedigen. Het jaarthema is ‘Christus bij u thuis’. Een tijd van soberheid helpt daarbij.

In soberheid word je gevormd.
Maar willen we soberheid?
Woensdag.

Ds. Jaap van der Windt

©2024 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer