Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Jeugd

Opvoeden in gezinnen / Puber en geloof

Dit seizoen zijn er ook weer twee avonden over de geloofsopvoeding. Eén voor ouders van kinderen in de middelbare schoolleeftijd en één voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. We willen opnieuw samen een avond in gesprek gaan over de uitdagingen van de geloofsopvoeding en we wisselen samen tips uit. De avonden waren in voorgaande jaren erg goed en waardevol. We hopen dat u er dit jaar weer (of voor het eerst!) bij bent.

Tijd en datum worden t.z.t gepubliceerd in het Kerkcontact.

Meer informatie:

Jeugdwerker Arie Ravensbergen jeugdwerker@vredeskerkkatwijk.nl,  jeugdouderlingen (Marco van Rijn of Frank de Witte) via jeugdouderlingen@vredeskerkkatwijk.nl, of: ds. Vreugdenhil, tel. 06-44879666, e-mail: cornelie16988@gmail.com 

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer