Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

ZOA collecteweek van 29 maart tot en met 5 april 2021

18 maart
ZOA collecteweek van 29 maart tot en met 5 april 2021

Wereldwijd zijn er meer dan 80 miljoen vluchtelingen. Ze moesten alles achterlaten op zoek naar een veilige plek. Samen kunnen we het leed van deze vluchtelingen verzachten. In de week van 29 maart tot en met 5 april is de collecteweek van ZOA en collecteren we onder andere voor hen.

Helaas gaan onze 13.000 collectanten dit jaar opnieuw niet langs de deuren. Een noodzakelijke beslissing, maar één die ons veel pijn doet. Met de collecte halen we jaarlijks namelijk ruim 800.000 euro op. Deze inkomsten stellen ons in staat om levensreddende hulp te verlenen.

En juist dit jaar, met een recordaantal van 80 miljoen mensen op de vlucht, is die hulp harder nodig dan ooit. Omdat we deze mensen onder geen beding in de steek laten is jouw hulp als online collectant van levensbelang. Je maakt je online collectebus in slechts vijf stappen aan. Word jij ook online collectant?

Ja, ik word online collectant

ZOA wil er zijn voor mensen die slachtoffer zijn geworden van oorlog of natuurgeweld. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer