Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

PCBO Katwijk ontmoet Schuldhulpmaatje en Grip op de knip

29 oktober

De komende contactbijeenkomst van de afdeling Katwijk van de PCOB staat in het teken van de hulpverlening aan mensen die financiële problemen hebben en niet weten hoe zij die moeten oplossen.

Niet voor alle mensen is het duidelijk hoe men in de schulden is terecht gekomen en ook niet hoe zij die ontstane problemen moeten en kunnen aanpakken.      

Peter Rijsdijk, algemeen directeur Schuldhulpmaatje, kan over dit onderwerp uitgebreid en duidelijk informatie verstrekken. Dit doet hij samen met plaatselijke diaconale afdelingen, die mensen vanuit hun kerkelijke achtergrond proberen te adviseren.

Op dinsdagmiddag 12 november a.s. is de PCOB contactmiddag, zoals gebruikelijk  in de zaal van de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg 64 te Katwijk. Aanvang 14.30 uur en de deuren gaan open rond 14.00 uur.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen met hun vragen terecht bij de sprekers van deze middag. Als u vragen heeft en die niet wil of durft te stellen tijdens de samenkomst, kunt u  ook informatie aanvragen bij de leden van het bestuur van de PCOB. Nadere informatie via de secretaris Joke Zwaan, telefoon 071-5146023.

Mededeling

Sluiting Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten, a.s. dinsdagochtend 19 mei is het Kerkelijk Bureau ook gesloten.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

Dat is het jaarthema van de Protestantse kerk dit seizoen. De kerk heeft een goed verhaal. De Bijbel staat vol getuigenissen van mensen die God hebben ontmoet in hun leven. De Heer vertelt prachtige verhalen, gelijkenissen, over de relatie van God met zijn schepping. Dit mogen wij doorvertellen aan onze kinderen, aan mensen om ons heen. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het is de boodschap die redding brengt.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer