Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Oproep Wereldraad van Kerken en de Nederlandse Raad van Kerken

16 maart
Oproep Wereldraad van Kerken en de Nederlandse Raad van Kerken

Zowel de Wereldraad van Kerken als de Nederlandse Raad van Kerken hebben de aanval van het Poetin-regime op Oekraïne veroordeeld. Zij roepen ook de Russisch-orthodoxe Kerk op om zich uit te spreken tegen deze oorlog. De Protestantse Kerk is lid van beide oecumenische verbanden en ondersteunt deze oproep.

In de verklaring van de Raad van Kerken is te lezen: "Al bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 in Amsterdam verklaarden de kerken ‘oorlog is tegen de wil van God’ en in de afgelopen jaren verklaarden zij dat wij geroepen zijn om te werken aan ‘rechtvaardige vrede’. In die geest roept de Raad van Kerken in Nederland kerken wereldwijd - ook de kerken in Rusland - op om zich uit te spreken tegen deze oorlog. Wij roepen Rusland op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, het terugtrekken van zijn militairen uit Oekraïne en het starten van onderhandelingen over een politieke oplossing van het conflict."

Daarnaast heeft de Wereldraad van Kerken Patriarch Kirill van Moskou gevraagd om te bemiddelen om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te stoppen. 

Vorige week, tijdens het gebed om recht en vrede dat op televisie werd uitgezonden, sprak ds. René de Reuver zich uit voor recht en vrede in Oekraïne: "Het thema van de Protestantse Kerk voor de Veertigdagentijd is 'Alles komt goed?!'. Dit thema is vorig jaar al bepaald. Maar nu is het oorlog in Europa en voelt dit thema ongemakkelijk. Wie voelt geen woede, wraakzucht vanwege de waanzin van Poetin? En wie is niet bezorgd over de toekomst van Oekraïne en over de vrede in Europa? De bekende Bijbelse woorden ‘Heb je vijanden lief’ lijken nu teveel gevraagd. Toch schrijft de apostel Paulus: neem geen wraak. Hij voegt er zelfs aan toe: Het is aan God om wraak te nemen, de vergelding is aan Hem. Dat is precies wat we nu nodig hebben. Het is niet aan ons om kwaad met kwaad te vergelden. God oordeelt rechtvaardiger en barmhartiger dan wij. Het oordeel is bij Hem in betere handen dan bij ons. Dictators komen en gaan. Hun standbeelden worden uiteindelijk van hun sokkel getrokken. Maar onze hoop is op God, de Eeuwige. Zijn liefde is sterker dan het geweld van dictators. Een bekend Russisch spreekwoord luidt: ‘Hoop sterft als laatste’. Deze hoop houdt ons gaande, daagt ons uit om ons niet mee te laten sleuren in de spiraal van oorlog en geweld. Daarom bidden we vandaag om recht en om vrede.”

Samen bidden voor Oekraïne 

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 

In Jezus' naam,

Amen

Mededeling

Het Kerkelijk Bureau is op vrijdag 2 december gesloten.

Jaarthema: Aan tafel! Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

Het jaarthema van de PKN is dit jaar ‘Aan Tafel’. Een thema waarmee je alle kanten op kunt. Dat gaan we ook doen.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer