Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Ds. Kant spreekt in ’t Anker voor wijk Sion: “De plaats van Israël in ons christelijk geloof”.

16 oktober

Op DV donderdag 14 november heeft de hervormde wijkgemeente Sion weer een wijkavond. Als spreker is uitgenodigd ds. C.G. Kant, tot vorig jaar als predikant verbonden aan de Vredeskerk, maar nu directeur van Christenen voor Israël Internationaal.

Hij zal spreken over “De plaats van Israël in ons christelijk geloof”. Een actueel thema in onze kerken. In het oude en Nieuwe Testament wordt veel gesproken over Israël, maar hoe zit het met het huidige moderne Israël? En wat is de betekenis van Israël in de toekomst?

Ds. Kant heeft veel gepubliceerd over de complexe relatie tussen Israël en de christelijke kerk, over antisemitisme en over theologische misvattingen. Op deze avond zal hij op een heldere manier een power-point-presentatie geven over de blijvende betekenis van Israël. Ds. F. Wijnhorst zal de avond leiden. Er is ook tijd voor zang en gesprek.

Het leek de kerkenraad van Sion een goede gedachte om ook de broeders en zusters van de Vredeskerk uit te nodigen om hun ‘oude’ dominee weer eens te zien en te horen in zijn nieuwe taak. Bovendien versterkt het de onderlinge contacten, een groot goed in deze tijd.

Aanvang: 20.00 uur, ontvangst met koffie of thee vanaf 19.30 uur. Iedereen van harte welkom!

Mededeling

Sluiting Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten, a.s. dinsdagochtend 19 mei is het Kerkelijk Bureau ook gesloten.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

Dat is het jaarthema van de Protestantse kerk dit seizoen. De kerk heeft een goed verhaal. De Bijbel staat vol getuigenissen van mensen die God hebben ontmoet in hun leven. De Heer vertelt prachtige verhalen, gelijkenissen, over de relatie van God met zijn schepping. Dit mogen wij doorvertellen aan onze kinderen, aan mensen om ons heen. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het is de boodschap die redding brengt.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer