Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Wijkindeling op postcode

05 oktober
Wijkindeling op postcode

Op verzoek van het pastoraal beraad van de ouderlingen is in de kerkenraad gekeken naar een nieuwe indeling van de twee wijken in onze gemeente.

We gaan bij het zoeken van een nieuwe predikant immers uit van 0,6fte.

De huidige indeling is door de jaren heen ontstaan uit samenvoegingen van wijken en aanpassingen tussendoor, waardoor de indeling een onoverzichtelijke lappendeken geworden is. Een indeling op postcode is veel duidelijker en dat lijkt nu een goed moment.

Het doelgroepenpastoraat overstijgt de wijken. De nieuwe indeling heeft dus alleen gevolgen voor de koppeling aan een wijkpredikant.

Zo zijn we uitgekomen op:

Wijk 2 (ds. Van der Windt) bestaat uit postcode 2221 (Rijnsoever), 2222 (’t Heen), 2224 (Cleijn Duin, Vogelenbuurt, Zeeheldenbuurt, Koestal, Witte Hek, Zanderij), inclusief de huizen Duinrand en Overduin. Dit is ongeveer 60% van het aantal gemeenteleden.

Wijk 1 (vacante wijk) is de rest. Dat is vooral 2225 (het dorp KaZ) en 2223 (KadR), inclusief de huizen De Wilbert en Salem, en verder Rijnsburg, Valkenburg en daarbuiten.

Deze indeling gaat per direct in. Pastorale contacten die op dit moment vanwege ziekte of rouw al intensief zijn, worden in overleg uiteraard voortgezet door de huidige predikant ds. Koekkoek of ds. Van der Windt.

Mededeling

Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten. Het Kerkelijk Bureau is op de dinsdagochtend open van 9 tot 11 uur en dinsdagavond van 19 tot 20 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer