Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Voorlopige opbrengst Actie Kerkbalans 2022

16 februari
Voorlopige opbrengst Actie Kerkbalans 2022

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verheugd u de voorlopige eindstand van de Actie Kerkbalans te kunnen melden. De voorlopige eindstand (peildatum 11 februari) bedraagt € 208.507,-. Dit bedrag komt dicht in de buurt (97%)van het gestelde doel van € 215.500,-

Onze dank gaat uit naar de gemeente voor dit mooie resultaat. Tevens willen wij ook langs deze weg onze dank uitspreken aan diegene die zich (ook) dit jaar hebben ingezet om de actie Kerkbalans mogelijk te maken. Inmiddels is van 60% van de aangeschreven gemeenteleden een reactie ontvangen. Mocht het doorgeven van de toezegging aan uw aandacht zijn ontsnapt, neem dan gerust contact met ons op. Komende week zal tevens een herinnering per e-mail verstuurd worden. Mocht u over de Actie Kerkbalans/VVB nog andere vragen hebben stuurt u dan een bericht naar: kerkelijkebijdrage@vredeskerkkatwijk.nl

Mede namens Kerkenraad en CvK nogmaals onze dank voor deze blijk van vertrouwen in onze gemeente.

Wiljan Meijvogel

Mededeling

Kerkelijk Bureau: In de maanden juni, juli en augustus is het Kerkelijk Bureau op vrijdagmorgen gesloten. Het Kerkelijk Bureau is op de dinsdagochtend open van 9 tot 11 uur en dinsdagavond van 19 tot 20 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2022 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer