Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk aan Zee

Update: Aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst

29 augustus
Update:  Aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst

In een eerder bericht hebben wij gemeld dat we vanaf 1 augustus gebruik gaan maken van een online uitnodiging-systeem Kerktijd.nl . Hierna geven wij u een update over de werking van Kerktijd.nl

Het maximum aantal bezoekers conform de RIVM-richtlijnen is nu gezet op 165 (175 minus 10 vaste personen die bij de dienst aanwezig moeten zijn zoals: kerkenraad, beamerteam, koster, doventolk). Het in het systeem geregistreerde aantal bezoekers staat nu op ruim 200.

Om een uitnodiging te krijgen dient u zich aan te melden bij Kerktijd.nl met uw emailadres. U kunt dan kiezen welke soort diensten (morgen en/of middagdienst) u wilt bijwonen en met hoeveel personen u maximaal kan komen. Elke donderdag krijgt u dan via het opgegeven mailadres een uitnodiging die u kunt accepteren of weigeren en ook u kunt het aantal personen wijzigen.

Doordat het aantal geregistreerde bezoekers inmiddels het aantal beschikbare plaatsen overtreft, wordt op donderdag nu niet aan alle geregistreerde personen een uitnodiging verstuurd, maar het systeem gaat juist die personen uitnodigen die de vorige keer niet zijn geweest en vervolgens pas -als er nog plaatsen over zijn-  personen uitnodigen die de vorige week al wel zijn geweest. Zodra iemand zich afmeldt voor de dienst wordt door het systeem een ander uitgenodigd.

Door deze werkwijze krijgt iedereen die zich heeft geregistreerd op enig moment dus de kans om de kerkdienst bij te wonen.

Klik op aanmelden via Kerktijd.nl

Gasten die een kerkdienst willen bijwonen kunnen een mail naar aanmelden@vredeskerkkatwijk.nl sturen.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2020 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer