Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Startweek Vredeskerk seizoen 2021-2022 - Ontmoeting – Inspirerend – Opbouwend – Iedereen

03 september

Er staat een nieuw kerkelijk seizoen op punt van beginnen. Evenals vorig jaar willen we dit nieuwe seizoen starten met een startweek van 19 t/m 25 september. Op zondag 19 september beginnen we om 10 uur met een startdienst. Voorganger is dominee Jaap van der Windt. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor gezamenlijk koffiedrinken met daarbij door gemeenteleden gebakken taart. Als u een taart wilt bakken, dan graag doorgeven via het emailadres ec@vredeskerkkatwijk.nl.

Mededeling

Kerkelijk Bureau. Vanaf 24 september is het Kerkelijk Bureau ook weer geopend op de vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur.

Jaarthema: 'Van U is de toekomst' - voorwoord door Cor Parlevliet, preses Vredeskerk

‘Van U is de toekomst’, dat is het jaarthema 2021/2022. Vorig jaar schreef ik een stuk met als rode draad de moeilijke coronatijd waarin we toen leefden, maar, en dat moet ik bekennen, deed ik dat toen wel een beetje met het idee dat we een jaar verder toch wel grotendeels van dit probleem verlost zouden zijn. Niets blijkt minder waar. De coronacrisis is een heftige crisis die, naar het zich laat aanzien, niet makkelijk te verslaan is. Het zet ons toch weer aan het denken en doet ons realiseren hoe nietig we zijn.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer