Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Stand van zaken Actie Kerkbalans 2021

20 februari
Stand van zaken Actie Kerkbalans 2021

Afgelopen weken hebben in teken gestaan van Actie Kerkbalans. Wij zijn verheugd dat wij u kunnen mededelen dat de voorlopige eindstand van de toezeggingen op dit moment €205.844,= is, dit is hoger dan in afgelopen jaren is toegezegd. Geweldig dat u zo ruimhartig heeft gegeven! Maar ons doel ligt hoger, namelijk gericht op een 0,8 predikantsplaats! Helpt u mee dit doel te behalen?

Met deze stand kan de kerkenraad een besluit gaan nemen over de te beroepen predikant. Nogmaals hartelijk dank.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Peter Souverijn, voorzitter.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer