Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Project 40-dagentijd - Wie is Jezus?

07 maart
Project 40-dagentijd  -  Wie is Jezus?

Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is.

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus? Wij zijn ons project met de kinderen al op 26 februari begonnen, en hebben de volgende vragen al met de kinderen besproken:

Op de zes zondagen in de 40-dagentijd volgen we het programma van de Kindernevendienst van BibleBasics (NGB):

- Zondag 1 (26/2): Hij is toch die timmerman? (Marcus 6:1-6)

Op deze zondag stond Marcus 6:1-6 centraal: Jezus geeft uitleg over God, doet wonderen en geneest mensen; de mensen uit de stad van zijn familie vragen zich af hoe het kan dat Jezus, die toch één van hen is, deze bijzondere dingen doet.

- Zondag 2 (5/3): Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen? (Marcus 4:35-41)

Op deze zondag lazen wij uit Marcus 4:35-41: Jezus zorgt ervoor dat een storm op het meer gaat liggen, waardoor de leerlingen zich afvragen wie Hij toch is.

De komende weken gaan wij met de kinderen op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

- Zondag 3 (12/3): Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft? (Lucas 7:36-50)

Op deze zondag staat Lucas 7:36-50 centraal: Jezus vergeeft een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidt.

- Zondag 4 (19/3): Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? (Johannes 6:25-51)

Op deze zondag staat Johannes 6:25-36, 41-51 centraal: Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse brood is.

- Zondag 5 (26/3): Wie zeggen de mensen dat Ik ben? (Matteüs 16:13-17, 20-21)

Op deze zondag staat Mattheüs 16:13-17 en 20-21 centraal: Jezus vraagt aan de leerlingen wie Hij volgens de mensen is.

- Zondag 6 (2/4): Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt? (Matteüs 21:1-11)

We hopen op geïnspireerde en inspirerende diensten met elkaar.

Ds. Barbara Broeren en ds. Jaap van der Windt

Jaarthema: Aan tafel! Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

Het jaarthema van de PKN is dit jaar ‘Aan Tafel’. Een thema waarmee je alle kanten op kunt. Dat gaan we ook doen.

Lees meer

©2023 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer