Welkom op de website van de
Vredeskerk Katwijk

Adres: Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk

Pastoraal meldpunt - 06-12612537

16 juli
Pastoraal meldpunt  -  06-12612537

Zowel de beide predikanten als ook kerkenraadsleden gaan met vakantie en zijn niet allemaal tegelijk thuis. Daarom gebruiken we in de periode van 20 juli tot 13 augustus het telefoonnummer van het pastoraal meldpunt.

Het pastoraal meldpunt wordt bemenst door Pieta Brouwer en Wil van Norden. Zij weten welke kerkenraadsleden beschikbaar zijn en zij weten de weg in onze gemeente. Dit nummer is altijd bereikbaar.

Jaarthema: "Een goed verhaal..."

‘Het goede leven…?’ We sluiten ons op de startzondag aan bij het jaarthema van de PKN, het goede leven. Een thema waar je heel veel onder kunt schuiven. Met ‘goed’ kun je verschillende kanten op: wat goed voelt, wat ethisch goed is, wat niet ‘fout’ is enz. ‘Leven’ kan ‘voorleven’ zijn, kan ‘genieten’ zijn, kan ‘niet dood’ zijn. Kortom, ruimte genoeg om willekeurig welk onderwerp komend seizoen te agenderen. Het past meestal wel bij het thema. Zeker als we er ook nog een vraagteken achter zetten.

Lees meer

©2021 Vredeskerk katwijk - Privacyverklaring - Cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter - Proclaimer